Newsletter
Openbare sector

Beste lezer,

Het recente regeerakkoord stelt heel wat nieuwe maatregelen in het vooruitzicht. Wat zal er veranderen op vlak van human resources (o.m. arbeidsrecht, fiscaliteit, sociale zekerheid en wettelijke en aanvullende pensioenen) en welke impact zal het regeerakkoord hebben voor uw dagelijkse praktijk?

Hierna lichten wij graag de hoofdlijnen van dit nieuwe akkoord voor u toe, op basis van de tekst van het regeerakkoord.

Veel van de plannen in het regeerakkoord worden in zeer algemene termen verwoord. Het is nog wachten op de uitvoering. Wij zullen niet nalaten u hierover te berichten zodra één en ander concreter wordt.

Veel leesplezier!

Regeerakkoord De Croo