Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance
Sociale inspecties en strafrecht

Per K.B. van 26 januari 2014 is de cao nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid algemeen verbindend verklaard.

Sinds 1 september 2013 is de wetgeving over uitzendarbeid ingrijpend gewijzigd door:

  • de invoering en regeling van een nieuw motief 'instroom';
  • de regeling van de dagcontracten;
  • de aanpassing van de regeling inzake informatie over en controle op de uitzendarbeid;
  • de gefaseerde afschaffing van de 48-urenregel voor de ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

In onze newsflash van 1 september 2013 over uitzendarbeid zijn deze wijzigingen uitvoerig aan bod gekomen.

De volledige reglementering rond uitzendarbeid is terug te vinden in de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en in cao nr. 108. Deze cao is nu ook algemeen verbindend verklaard met een K.B. van 26 januari 2014.

> Actiepunt

Controleer of u op een rechtsgeldige wijze uitzendkrachten inzet in uw onderneming.