Newsflash
Gegevensbescherming en privacy
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Welke ondernemingen hebben de verplichting om een intern meldingskanaal te introduceren? Dit zijn de juridische entiteiten met minstens 50 werknemers. Hoe die drempel van 50 werknemers berekend moet worden wordt nu verduidelijkt door de wetgever.

Welke ondernemingen hebben de verplichting om een intern meldkanaal te introduceren?

De verplichting tot het opzetten van een intern meldkanaal (en procedure) rust op juridische entiteiten met minstens 50 werknemers. Met andere woorden, juridische entiteiten in de private sector met minder dan 50 werknemers moeten niet voorzien in een intern meldingskanaal.

Bepaalde juridische entiteiten zijn sowieso verplicht om in interne meldingskanalen te voorzien ongeacht het aantal werknemers. Het gaat om juridische entiteiten die financiële producten of diensten aanbieden en/of onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende terrorismefinanciering en witwassing. Voor deze juridische entiteiten geldt er geen tewerkstellingsdrempel.

Berekening van de drempel van 50 werknemers?

De tewerkstellingsdrempel van 50 (of meer) werknemers moet worden berekend volgens het gemiddelde van de in de juridische entiteit tewerkgestelde werknemers in de zin van de wetgeving inzake sociale verkiezingen. De toepassing van de regels in het kader van de sociale verkiezingen voor de berekening van de drempel in het kader van de wet inzake klokkenluiders doet wel enkele vragen rijzen. Zo rijst o.a. de vraag met welke referteperiode er rekening gehouden moet worden bij de berekening voor de klokkenluiderswet. Immers, in het kader van de wetgeving sociale verkiezingen wordt de berekening in principe slechts om de 4 jaar doorgevoerd, rekening houdend met een referteperiode van vier trimesters

De wetgever heeft nu op dit punt duidelijkheid willen brengen. De drempel van 50 werknemers moet jaarlijks opnieuw worden gecontroleerd op basis van de gegevens van het voorgaande kalenderjaar. De berekening moet aldus telkens worden gemaakt op 1 januari, op basis van de vier trimesters van het voorgaande kalenderjaar.

De wet (houdende diverse bepalingen inzake economie) werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat deze bepaling in werking treedt binnen 10 dagen.

Actiepunt

Schommelt de gemiddelde tewerkstelling binnen de onderneming rond de 50 werknemers en ben je dus niet zeker of de onderneming verplicht is een intern meldkanaal (in het kader van de klokkenluiderswet) te introduceren? Op 1 januari van elk jaar moet de telling gemaakt worden (op basis van de 4 trimesters van het voorgaand kalenderjaar) en dit conform de regels die gelden in het kader van de sociale verkiezingen.