Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Door het koninklijk besluit van 4 juni 2020 wordt er nu voor de berekening van vakantierechten ook rekening gehouden met dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de COVID-19 pandemie.

Ook heeft de kamer een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden kunnen worden overgedragen tot na het postnataal verlof.

Jaarlijkse vakantie

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden in principe niet in aanmerking genomen voor de opbouw van vakantierechten.

Door het koninklijk besluit van 4 juni 2020 wordt er nu een uitzondering gemaakt voor periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de COVID-19 pandemie. Ook met deze dagen van tijdelijke werkloosheid zal voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld rekening worden gehouden.

Deze uitzondering geldt voor de tijdelijke werkloosheid in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Prenataal verlof

Een werkneemster heeft recht op 15 weken moederschapsrust, bestaande uit 6 weken prenataal verlof en 9 weken postnataal verlof. Van die 6 weken prenataal verlof, moet 1 week verplicht worden opgenomen, terwijl 5 weken - geheel of gedeeltelijk - kunnen worden overgedragen tot na de 9 weken postnataal verlof.  

Deze overdracht is slechts mogelijk indien de werkneemster is blijven werken. Bepaalde inactiviteitsdagen tijdens het prenataal verlof worden gelijkgesteld met periodes van arbeid, zodat ook die dagen kunnen worden overgedragen tot na het postnataal verlof.

Periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden en arbeidsongeschiktheid worden echter niet gelijkgesteld. Dit wil zeggen dat die periodes - gedurende 6 weken voor de bevalling - niet kunnen worden overgedragen tot na het postnataal verlof.

Het goedgekeurde wetsvoorstel brengt daar nu verandering in: ook periodes van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zullen kunnen worden overgedragen tot na het postnataal verlof. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat vrouwen die tijdelijk werkloos of arbeidsongeschikt worden in de 6 weken voor de bevalling, een deel van de zwangerschapsrust verliezen.

Deze aangepaste regels zouden vanaf 1 maart 2020 voor onbepaalde duur in werking treden.

Actiepunt

Hou ermee rekening dat periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de COVID-19 pandemie in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde arbeidsdagen voor de berekening van vakantierechten.

Ook moet - in het kader van de overdracht van prenataal verlof - rekening worden gehouden met periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische redenen en periodes van arbeidsongeschiktheid.