Newsflash
Compensation & Benefits

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding is eindelijk gepubliceerd!

Ondanks de terughoudendheid van de Raad van State is de wet van 30 maart 2018 tot invoering van een mobiliteitsvergoeding, en houdende het project van de federale regering om een systeem “Cash for Car” in te voeren, gepubliceerd op maandag 7 mei 2018. Het is voortaan mogelijk voor de werkgever om de teruggave van de bedrijfswagen in ruil voor een bedrag in cash, dat geniet van een (para)fiscale behandeling die nog voordeliger is dan dat van de ingeruilde bedrijfswagen, te organiseren. Maar echter wel onder bepaalde voorwaarden!

De mobiliteitsvergoeding bestaat uit een bedrag in cash dat de werknemer ontvangt na teruggave van zijn bedrijfswagen (“Cash for Car”). Het jaarlijks bedrag van de mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% van 6/7e van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen, te vermeerderen met 20% indien de werkgever tussenkwam in de private tankkosten (bijvoorbeeld, door een tankkaart).

De mobiliteitsvergoeding betekent het teruggeven van de bedrijfswagen, maar betekent ook een einde aan alle verwante voordelen (tankkaart, verzekering, etc.). Zij moet namelijk de werknemer toelaten al zijn woon-werk verplaatsingskosten te dekken, zodat in principe geen enkele uitsluiting wordt toegekend op de tussenkomst van de werkgever in deze verplaatsingen (behoudens uitzondering).

De mobiliteitsvergoeding wordt op vrijwillige basis ingevoerd, zowel in hoofde van de werknemer als de werkgever, maar bepaalde voorwaarden moeten vervuld zijn. Zo kan een werkgever in principe een dergelijk systeem enkel invoeren indien hij gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden voorafgaand aan de mobiliteitsvergoeding bedrijfswagens ter beschikking heeft gesteld. Bovendien moet de werknemer in principe gedurende minstens 3 ononderbroken maanden voorafgaand aan zijn aanvraag en gedurende minstens 12 maanden tijdens de 36 maanden voorafgaand aan zijn aanvraag over een bedrijfswagen beschikt hebben bij zijn huidige werkgever.

De omgewisselde bedrijfswagen mag niet worden verbonden aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omwisseling in loon of andere loonvoordelen. De bedrijfswagens die ter beschikking worden gesteld in ruil voor een loonvermindering, alsook de bedrijfswagens die voortkomen uit een cafetariaplan zijn met andere woorden in principe uitgesloten van het systeem.

De mobiliteitsvergoeding is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, maar aan een solidariteitsbijdrage (CO2) op de teruggegeven bedrijfswagen. Op fiscaal vlak is de vergoeding belastbaar op een verminderde basis die overeenstemt met 4% van 6/7e van de catalogus waarde van de omgewisselde bedrijfswagen (zonder minder te kunnen zijn dat het minimum bedrag van de VAA van de bedrijfswagen).  

> Actiepunt

Het systeem “Cash for Car” is in werking getreden vanaf 1 januari 2018. Onder bepaalde voorwaarden heeft de werkgever de keuze om dit al dan niet in te voeren binnen zijn onderneming, maar de gevolgen ervan moeten zorgvuldig worden bestudeerd.