Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Een wet en een koninklijk besluit werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd betreffende de hervorming van de regeling van de werkgeversgroepering (WG), om het systeem toegankelijker en aantrekkelijker te maken.

De WG is een systeem dat ondernemingen toelaat zich te verenigen om beroep te doen op het werk van werknemers die ze niet exclusief voor zichzelf in dienst kunnen nemen, omwille van financiële redenen en/of omwille van werklast.

Vóór de hervorming was de toepasbaarheid van het systeem eerder beperkt:

  • het betrof enkel laaggeschoolde werknemers die de arbeidsmarkt hadden verlaten;
  • een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was vereist;
  • en om de WG te formaliseren diende men beroep te doen op het "economisch samenwerkingsverband" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Bovendien was een voorafgaande ministeriële goedkeuring vereist.

Met behoud van de voorafgaande ministeriële goedkeuring:

  • wordt het systeem van de WG nu opengesteld voor alle werknemers;
  • biedt het de mogelijkheid tot gebruik van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd, voor halftijdse tewerkstelling of voor een duidelijk omschreven werk (minimum 19 uur wekelijkse arbeidsduur);
  • wordt het gebruik van een VZW toegelaten.

De hervorming treedt retroactief in werking op 1 februari 2014, maar zal eerst worden uitgetest via een aantal proefprojecten, aangezien sommige technische aspecten nog moeten worden uitgewerkt (de paritaire comités waartoe de werknemers zullen behoren, BTW aspecten).

 

> Actiepunt

Bekijk of het, in functie van de noden binnen uw onderneming, nuttig is om beroep te doen op de WG.