Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen
Individuele arbeidsbetrekkingen

Voor het jaar 2023 stijgt de wettelijke interestvoet naar 5,25%.

Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

Evolutie van de wettelijke interestvoet sinds 1970:

Periode

%

Van 01-07-1970 tot 31-10-1974

6,5%

Van 01-11-1974 tot 31-07-1981

8%

Van 01-08-1981 tot 31-07-1985

12%

Van 01-08-1985 tot 31-07-1986

10%

Van 01-08-1986 tot 31-08-1996

8%

Van 01-09-1996 tot 31-12-2006

7%

Van 01-01-2007 tot 31-12-2007

6%

Van 01-01-2008 tot 31-12-2008

7%

Van 01-01-2009 tot 31-12-2009

5,5%

Van 01-01-2010 tot 31-12-2010

3,25%

Van 01-01-2011 tot 31-12-2011

3,75%

Van 01-01-2012 tot 31-12-2012

4,25%

Van 01-01-2013 tot 31-12-2013

2,75%

Van 01-01-2014 tot 31-12-2014

2,75%

Van 01-01-2015 tot 31-12-2015

2,50%

Van 01-01-2016 tot 31-12-2016

2,25%

Van 01-01-2017 tot 31-12-2017

2%

Van 01-01-2018 tot 31-12-2018

2%

Van 01-01-2019 tot 31-12-2019

2%

Van 01-01-2020 tot 31-12-2020

1,75%

Van 01-01-2021 tot 31-12-2021

1,75%

Van 01-01-2022 tot 31-12-2022

1,50%

Van 01-01-2023 tot 31-12-2023

5,25%

Wie vergeet of nalaat een werknemer het loon te betalen waarop deze recht heeft of na een ontslag niet onmiddellijk de verschuldigde opzeggingsvergoeding betaalt, zal veroordeeld worden tot betaling van die bedragen, verhoogd met de interesten berekend aan de bovenvermelde rentevoet. Deze interest moet berekend worden op de brutobedragen vanaf het tijdstip waarop zij opeisbaar werden.

Actiepunt

Voor het jaar 2023 dient men rekening te houden met een wettelijke interestvoet van 5,25%.