Newsflash
Einde van de arbeidsovereenkomst
Compensation & Benefits
Aanwerving en selectie

Het koninklijk besluit van 16 december 2018 voorziet in een bedrijfswagenattest dat nodig is opdat u als werkgever een nieuwe werknemer op een correcte manier zijn bedrijfswagen kan laten omruilen tegen een financiële vergoeding. Wat dit precies betekent, leest u hierna.

De wet van 20 maart 2018 heeft een mobiliteitsvergoeding (de zogenaamde cash for car) ingevoerd. Dit betekent dat werknemers hun bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken kunnen inruilen voor een bijkomende financiële vergoeding. Het is geen verplichting voor de werknemer, maar als hij zijn wagen wil inruilen, moet hij dit wel aanvragen bij zijn werkgever en de bedrijfswagen een bepaalde periode ter beschikking hebben gehad vóór zijn aanvraag.

Wanneer een werknemer van werkgever verandert en een mobiliteitsvergoeding wil krijgen of verderzetten op basis van de bedrijfswagen die hij ter beschikking had bij zijn vorige werkgever, moet de nieuwe werkgever kunnen nagaan of en vanaf wanneer de werknemer recht heeft op een mobiliteitsvergoeding en hoe hoog deze moet zijn. Om dit te kunnen doen, is de medewerking van de oude werkgever nodig.

Vanaf 6 januari 2019 bezorgt een werkgever een bedrijfswagenattest aan de werknemer die uit dienst treedt. Dit attest bevat de noodzakelijke inlichtingen (o.a. de cataloguswaarde van de bedrijfswagen die ter beschikking werd gesteld door de vorige werkgever) voor een correcte bepaling van de mobiliteitsvergoeding door de nieuwe werkgever.  

> Actiepunt

Biedt u als werkgever een mobiliteitsvergoeding en/of bedrijfswagen aan een nieuwe werknemer, dan moet deze u een bedrijfswagenattest van zijn vorige werkgever bezorgen. Omgekeerd moet u als werkgever ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst de werknemer een bedrijfswagenattest bezorgen.