Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Sinds 1 januari 2012 is de wettelijke interestvoet verhoogd van 3,75 % naar 4,25 %. Dit geldt zowel voor de wettelijke als de gerechtelijke intresten.

Deze interestvoet wordt elk jaar herzien en is gelijk aan de gemiddelde interestvoet van EURIBOR op een jaar (gemiddelde van de maand december van het voorafgaande jaar), afgerond op een kwart van een procent en verhoogd met 2 %.

Evolutie van de wettelijke interestvoet sinds 1970:

Van 01-07-1970 tot 31-10-1974

6,5 %

Van 01-11-1974 tot 31-07-1981

8 %

Van 01-08-1981 tot 31-07-1985

12 %

Van 01-08-1985 tot 31-07-1986

10 %

Van 01-08-1986 tot 31-08-1996

8 %

Van 01-09-1996 tot 31-12-2006

7 %

Van 01-01-2007 tot 31-12-2007

6 %

Van 01-01-2008 tot 31-12-2008

7 %

Van 01-01-2009 tot 31-12-2009

5,5 %

Vanaf 01-01-2010 tot 31-12-2010

3,25 %

Vanaf 01-01-2011 tot 31-12-2011

3,75%

Vanaf 01-01-2012

4,25 %

 

In fiscale zaken en voor vorderingen van de RSZ blijft de interestvoet voorlopig 7 %.

Wat de lonen en de vergoedingen aan werknemers betreft, worden de interesten berekend op het bruto bedrag van het loon.