Wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens periodes van Corona-werkloosheid?

Terug
Datum:
8 Mei 2020

Een wet is hiervoor in de maak. Het wetsvoorstel werd intussen aangenomen door de bevoegde Kamercommissie. Het is nu wachten of de plenaire Kamer dit wetsvoorstel ook zo zal goedkeuren. Dit zal eerstdaags duidelijk worden. Wij houden u uiteraard zoals steeds op de hoogte.

Indien de werkgever een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst door het betekenen van een opzeggingstermijn, houdt deze opzeggingstermijn op te lopen in een aantal gevallen waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, die in de Arbeidsovereenkomstenwet zijn opgesomd.

Eén van die gevallen is de situatie van tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk (de zogenaamde economische werkloosheid). 

Aangezien de RVA de Corona-werkloosheid aanziet als werkloosheid op grond van overmacht en niet als economische werkloosheid, waren er argumenten om te stellen dat de Corona-werkloosheid de opzeggingstermijn niet schorst.

De Kamercommissie Sociale zaken, Werk en Pensioenen heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de opzeggingstermijn die de werkgever betekent eveneens wordt geschorst bij periodes van Corona-werkloosheid.

Het is nu wachten op de goedkeuring van het wetsvoorstel door de plenaire Kamer en publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe bepaling zal dan van toepassing zijn vanaf de dag van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Het goedgekeurde wetsvoorstel bepaalt verder dat de nieuwe bepaling ook zal gelden voor werknemers van wie de opzeggingstermijn nog lopende is op de dag van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Voor deze laatste categorie werknemers geldt de nieuwe bepaling dan met ingang van 1 maart 2020.

Dit zou dan concreet het volgende betekenen voor werknemers aan wie de werkgever een opzeggingstermijn heeft betekend en die Corona-werkloos waren vóór de datum van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad :

  • voor werknemers van wie de opzeggingstermijn niet meer loopt op de dag van publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad, verandert er niets;
     
  • voor werknemers van wie de opzegtermijn wel nog loopt op de dag van publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad, zal de opzeggingstermijn geschorst zijn tijdens alle periodes waarin de werknemer vanaf 1 maart 2020 Corona-werkloos is (en dit uiteraard voor periodes zowel voor als na de publicatie van de wet).

Actiepunt

Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd in de Kamer, zullen te presteren opzeggingstermijnen voortaan verlengd worden met  de periodes waarin de werknemer op Corona-werkloosheid is geplaatst. Dit zou ook gelden voor arbeidsovereenkomsten die reeds opgezegd werden en waarvoor de opzeggingstermijn nog lopende is op de dag van publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad.