Wat verandert er vanaf 1 januari 2016 op vlak van ontslag?

Terug
Datum:
12 Jan 2016

De regelgeving inzake outplacement werd met ingang van 1 januari 2014 in grote mate aangepast. Er werd een algemene outplacementregeling ingevoerd voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een opzeggingstermijn of - vergoeding van minstens 30 weken (loon), ongeacht de leeftijd. 
De werknemers, ontslagen met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon, hadden tot voor kort de keuze om al dan niet te opteren voor een outplacementbegeleiding. Dit keuzerecht valt weg vanaf 1 januari 2016. 

Voor de paritaire comités 124 (Paritair Comité voor het bouwbedrijf) en 126 (Paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking) worden de algemene regels van de ontslagmotivering  en het kennelijk onredelijk ontslag  van toepassing.  

Wat zijn hiervan de gevolgen?

 

Outplacement:
Tot 31 december 2015 hadden werknemers, ontslagen met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon, de mogelijkheid om al dan niet te opteren voor een outplacementbegeleiding. Indien het outplacementaanbod werd aanvaard door de werknemer, kon de werkgever vier weken loon in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding. Indien het outplacementaanbod daarentegen door de werknemer werd geweigerd, diende de werkgever de integrale opzeggingsvergoeding uit te betalen.

Vanaf 1 januari 2016 verliezen de werknemers, ontslagen met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon, het recht om het outplacementaanbod te weigeren. Dit brengt met zich mee dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 automatisch vier weken loon in mindering kunnen brengen van de opzeggingsvergoeding (van minstens 30 weken loon).

Ontslagmotivering:
Wat de ontslagmotivering betreft, blijft er alleen voor werknemers uit de bouwsector, tewerkgesteld op mobiele bouwplaatsen, nog een uitzondering bestaan op de ontslagmotiveringsregels tot 1 januari 2018. Voor meer info over de ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag lees onze newsletter

 

> Actiepunt
Indien u de arbeidsovereenkomst van een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigt met betaling van een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon, kan u hiervan vanaf 1 januari 2016 automatisch vier weken loon in mindering brengen.
Voor de paritaire comités 124 en 126 kan een motivering van het ontslag gevraagd worden volgens de algemene ontslagmotiveringsregels.