"Single Permit": federale instemmingswet gepubliceerd op 24 december 2018

Terug
"Single Permit": federale instemmingswet gepubliceerd op 24 december 2018
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Mobiliteit en immigratie
Datum:
28 Dec 2018

Op 14 december 2018 meldden we u dat de "Single Permit" wellicht ook op 1 januari 2019 in werking zou treden maar dat de publicatie van de federale instemmingswet op zich liet wachten. Door de publicatie van de federale instemmingswet op 24 december 2018 zijn de nieuwe regels klaar om toegepast te worden.

Ter herinnering: aanvragen voor arbeidskaarten ingediend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels zullen nog volgens de oude regels worden behandeld.

We zullen begin januari bij u terugkomen met een newsletter waarin we de nieuwe regels in meer detail zullen uiteenzetten. Hou alvast eveneens 17 januari 2019 (Franstalig) en 21 januari 2019 (Nederlandstalig) vrij in uw agenda voor ons cliëntenseminarie in dit verband.

> Actiepunt

Hou er rekening mee dat er voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voortaan de nieuwe (maar langere) procedure voor een "Single Permit" moet worden gevolgd.