Nieuw ontslagrecht

Terug
Datum:
6 Jan 2014

<p>Met dit nieuwe jaar zijn wij verheugd om u de geboorte van het nieuwe ontslagrecht aan te kondigen.</p>

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen werd op 31 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze bepalingen zijn op 1 januari 2014 in werking getreden.

De FOD WASO verzamelt heel wat nuttige informatie hierover op haar website.

Voor meer informatie verwijzen wij u bovendien graag naar onze Newsletter van 20/12/2013.

Tenslotte hebben wij een tool ontwikkeld op onze site www.opzegging.be die u toelaat om gemakkelijk de opzeggingstermijnen en -vergoedingen te berekenen.

 

> Actiepunt

Surf naar www.opzegging.be