Betwisting van de kandidaten kan alleen tijdens de sociale verkiezingsprocedure

Terug
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Sociale verkiezingen
Datum:
28 Nov 2011

<p>De werkgever kan de kandidatenlijsten betwisten wanneer een kandidaat niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Het Hof van Cassatie bevestigde recent dat dit enkel kan binnen de strikte termijnen van de sociale verkiezingsprocedure.</p><p>

De werkgever kan de kandidatenlijsten betwisten wanneer een kandidaat niet voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Het Hof van Cassatie bevestigde recent dat dit enkel kan binnen de strikte termijnen van de sociale verkiezingsprocedure.

Binnen enkele dagen start de sociale verkiezingsprocedure officieel. U moet als werkgever de chronologie van de verkiezingskalender stipt naleven. Wij zullen u in de komende weken regelmatig op de hoogte houden van de verschillende stappen. U kan dit ook zelf opvolgen via onze on-line tool.

Zo moeten de kandidatenlijsten ten laatste op dag X+35 (d.i. in functie van dag Y ten laatste tussen 13 en 26 maart 2012) aan de werkgever overhandigd worden of verzonden worden.

De werkgever kan deze kandidatenlijsten betwisten voor de arbeidsrechtbank, bijvoorbeeld omdat een kandidaat niet voldoet aan de wettelijk vastgelegde verkiesbaarheidsvoorwaarden. De wet maakt daarbij een onderscheid tussen twee mogelijke beroepstermijnen. Bepalend is met name of een vakorganisatie of een werknemer ten laatste op dag X+47 (d.i. tussen 25 maart en 7 april 2012) een interne klacht heeft ingediend. Als er geen interne klacht werd ingediend, is de beroepstermijn voor de werkgever korter:

- ten laatste op dag X+52 (d.i. tussen 30 maart en 12 april 2012) als er geen klacht werd ingediend;

- ten laatste op dag X+61 (d.i. tussen 8 en 21 april 2012) als er wel een klacht werd ingediend.

In de rechtspraak bestond discussie over de vraag of de werkgever de geldigheid van een kandidatuur toch nog later kon betwisten, vb. omdat hij pas naar aanleiding van een onregelmatig ontslag van een (kandidaat-) personeelsafgevaardigde vaststelt dat de kandidatuur destijds niet beantwoordde aan de wettelijke vereisten. In een pas gepubliceerd arrest van 17 oktober 2011 beantwoordde het Hof van Cassatie deze vraag ontkennend: de verkiesbaarheidsvoorwaarden kunnen enkel maar worden betwist binnen de termijnen van dag X+52 resp. dag X+61.