Beschermde werknemers en Sociale Verkiezingen 2012

Terug
Datum:
1 Jun 2011

<p><strong>Ook de enige kandidaat geniet ontslagbescherming</strong></p><p align="left">Het Hof van Cassatie heeft opnieuw een arrest geveld waaruit blijkt dat de combinatie beschermde werknemers enerzijds en sociale verkiezingen anderzijds voor de nodige betwistingen blijft zorgen.</p>

Ook de enige kandidaat geniet ontslagbescherming

Het Hof van Cassatie heeft opnieuw een arrest geveld waaruit blijkt dat de combinatie beschermde werknemers enerzijds en sociale verkiezingen anderzijds voor de nodige betwistingen blijft zorgen.

Zo vereisen de wettelijke bepalingen dat er steeds minstens twee werknemersvertegenwoordigers moeten zetelen in de ondernemingsraad en/of het preventiecomité. Daarom ook kan een werkgever de verkiezingsprocedure stopzetten indien in zijn onderneming (TBE) slechts één kandidaat wordt voorgedragen. In een zopas gepubliceerd arrest van 4 april 2011 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de draagwijdte van de ontslagbescherming van een dergelijke werknemer die de enige kandidaat was voor de sociale verkiezingen.

In dit arrest heeft het Hof van Cassatie verduidelijkt dat in dit geval de betrokken werknemer niet wordt geacht effectief verkozen te zijn geweest en bijgevolg enkel een bescherming geniet als kandidaat-personeelsafgevaardigde (gedurende vier jaar). Dit betekent eveneens dat indien dergelijk scenario zich zou herhalen bij de volgende sociale verkiezingen, de betrokken werknemer tweemaal niet verkozen zou zijn, en bijgevolg bij de laatste sociale verkiezingen gedurende twee jaar (in plaats van vier jaar) beschermd zal zijn.

We merken in dit kader op dat de occulte beschermingsperiode voor de kandidaten bij de volgende sociale verkiezingen van 2012 reeds aanvangt op X-30. In functie van uw verkiezingskalender, start deze periode bijgevolg tussen 8 en 21 januari 2012.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de waaier aan diensten die Claeys & Engels u in het kader van de sociale verkiezingen 2012 aanbiedt. We kunnen u trouwens reeds informeren dat we heel binnenkort het wetsontwerp verwachten over de sociale verkiezingen.