Newsletter
Pensions
Public sector

Met ingang van 1 mei 2018 wordt het pensioenlandschap in de overheidssector grondig hervormd. De “Wet Overheidspensioenen” van 30 maart 2018 bevat belangrijke wijzigingen op het vlak van wettelijke en aanvullende pensioenen voor personeelsleden in overheidsdienst:

  • Contractuelen die na 30 november 2017 vast benoemd worden krijgen vanaf 1 mei 2018 een werknemerspensioen en géén ambtenarenpensioen voor hun contractuele diensttijd.
  • De wet bevat enkele maatregelen om de invoering van aanvullende pensioentoezeggingen voor contractuelen uit de overheidssector aan te moedigen.
  • Nieuwe aanvullende pensioenstelsels voor contractuelen uit de overheidssector moeten voortaan - zoals in de privésector - door een verzekeraar of pensioenfonds beheerd worden.
  • Lokale besturen kunnen de kost van hun aanvullend pensioenplan gedeeltelijk aftrekken van hun responsabiliseringsfactuur voor het wettelijk pensioen van hun ambtenaren.

In deze newsletter geven we u een praktisch overzicht van de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt.

Wij wensen u veel leesplezier!

Pensioenen overheidssector