Podcasts

#ZigZagHR Brainpickings is een reeks podcasts waarbij Lesley Arens een gesprek voert met iemand die actief is in de uitgebreide wereld van HR. Deze maand kroop zij in het hoofd van onze vennoot Jan Van Gysegem en hadden zij een gesprek over duurzaamheidsrapporting en CSRD.

Vanaf 2026 moeten Belgische bedrijven rapporteren over hoe duurzaam ze zijn. De grootste 200 bedrijven in ons land zijn nu al verplicht openheid te bieden in hun ecologische en sociale voetafdruk maar met de komst van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive beoogt de Europese Commissie de informatieverplichtingen op het vlak van duurzaamheid uit te breiden, zowel qua toepassingsgebied, als inhoudelijk.

De directive verplicht om al deze informatie op een gestandaardiseerde manier te publiceren en aan een onafhankelijke audit te onderwerpen. De rapporteringsplicht wordt gefaseerd ingevoerd en zal het makkelijker maken voor derden (vakbonden, administraties, NGO’s, kandidaten,…) om te zien hoe duurzaam bedrijven echt zijn.

We nodigen je graag uit om deze podcast te kijken of te beluisteren om hierover meer te weten komen.

Veel plezier!