Ward Bouciqué

Ward Bouciqué

Counsel

Kantoor:
Brussel
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Ward verleent op de eerste plaats juridisch en strategisch advies aan werkgevers en dit met betrekking tot alle aspecten van zowel individueel als collectief arbeidsrecht, met de nadruk op herstructureringen, arbeidsovereenkomstenrecht, aanwervingen, policies, ontslagrecht, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, sociale verkiezingen en overdracht van onderneming.

Ward is ook een frequent spreker op seminaries omtrent deze onderwerpen en publiceert ook in juridische tijdschriften en HR magazines.

Naast het dagelijks advieswerk specialiseert Ward zich ook in gerechtelijke procedures om werkgevers bij te staan in geschillen met ex-werknemers. Hij pleit dan ook op geregelde basis voor de Belgische arbeidsrechtbanken en arbeidshoven.

Ward werkte ook gedurende drie maanden in New York bij de US partner van de internationale alliantie Ius Laboris, waarvan Claeys & Engels deel uitmaakt.

Ward studeerde cum laude af aan de K.U.Leuven in 2004, na voordien tevens gedurende zes maanden gestudeerd te hebben aan de universiteit van Bologna in het kader van het Erasmus programma. In 2005 behaalde hij een speciale licentie sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Insights by Ward Bouciqué
30 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2016 (Deel 2)
7 Sep 2021 | Lees meer
30 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2016 (Deel 1)
1 Jul 2021 | Lees meer
Wet op bescherming van personeelsafgevaardigden is aan vereenvoudiging toe
23 Jun 2021 | Lees meer
4 geheimen van een goed sociaal overleg
9 Nov 2018 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lees meer
De werkgever en de werknemers werken mee aan het vlot verloop van het re-integratietraject
24 Jan 2017 | Lees meer
25 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van rechtspraak sinds 2012
1 Jun 2016 | Lees meer
Welke kansen creëert een bedrijfsverhuizing voor HR?
19 Jun 2015 | Lees meer
Jurisprudence récente concernant l'indemnité de protection des représentants du personnel
15 Jan 2015 | Lees meer
Recente rechtspraak inzake de beschermingsvergoeding voor personeelsvertegenwoordigers
15 Jan 2015 | Lees meer
De (strategische) voorbereiding van de sociale verkiezingen begint nu
9 Jan 2015 | Lees meer
Aperçu de jurisprudence Loi du 19 mars 1991 régime de licenciement des délégués du personnel (partie II)
31 Aug 2011 | Lees meer
Highlights wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden (II)
1 Aug 2011 | Lees meer
Aperçu de jurisprudence Loi du 19 mars 1991 régime de licenciement des délégués du personnel (partie I)
31 Jul 2011 | Lees meer
Highlights wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden (I)
1 Jul 2011 | Lees meer
20 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden - overzicht van rechtspraak sinds de sociale verkiezingen van 2008
1 Mrt 2011 | Lees meer
Wijziging paritaire comité bij overdracht onderneming- implicatie bij einde tewerkstelling
31 Jan 2011 | Lees meer