Lynn Van Den Meersche

Lynn Van Den Meersche

Senior associate

Kantoor:
Gent
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Lynn geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot uiteenlopende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, met een klemtoon op het individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, wijziging arbeidsvoorwaarden en andere problemen of vragen die doorheen de arbeidsrelatie rijzen, ontslagrecht, beschermde werknemers, privacy, enz.).

Lynn pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en -hoven, spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en werkt mee aan juridische publicaties zoals "Praktijkboek Ontslag" en "HR Square".

Lynn behaalde in 2008 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Gent (UGent). In 2009 behaalde zij een Master na Master Sociaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Lynn vervoegde ons kantoor in 2009 en is sindsdien aangesloten bij de Gentse balie.

Insights by Lynn Van Den Meersche
Opleiding : hoe maak je er win-win van voor werknemer én werkgever ?
2 Sep 2020 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lees meer
Aangeworven via headhunter en kort daarna al ontslagen: misbruik van ontslagrecht?
12 Okt 2017 | Lees meer
Ernstige feiten in privéleven verantwoorden niet altijd ontslag om dringende reden
23 Mrt 2017 | Lees meer
Mag de werkgever zomaar de e-mails van zijn werknemers lezen?
10 Nov 2016 | Lees meer
Arbeidsongeschiktheid: een antwoord op vaak gestelde vragen
1 Mrt 2016 | Lees meer
Welke incidenten kunnen gebeuren tijdens de opzeggingstermijn?
1 Jan 2016 | Lees meer
Hoe werkt de verplichte aanwezigheidsregistratie?
19 Jun 2015 | Lees meer
Mag de werkgever de functie van zijn werknemers wijzigen
22 Mei 2015 | Lees meer
Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: nieuwe opportuniteit
1 Mrt 2014 | Lees meer
Zware sancties op verboden terbeschikkingstelling
8 Nov 2013 | Lees meer
Bent u werknemer of (schijn)zelfstandige?
7 Jun 2013 | Lees meer
De Arbeidsrelatieswet revised : Een nieuw wapen in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid?
20 Nov 2012 | Lees meer
La jurisprudence relative à l’article 13 du Traité CE, dans le prolongement ou à l’écart de la jurisprudence sur l’égalité de genre
15 Sep 2010 | Lees meer
Artikel 23 Gw. : een stand van zaken na twee decennia
17 Mei 2010 | Lees meer
Sociaal statuut van bedrijfsleiders
20 Jan 2010 | Lees meer