Jan Van Gysegem

Jan Van Gysegem

Vennoot

Kantoren:
Brussel - Gent
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Jan adviseert over vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van human resources en aanvullende pensioenen. Hij adviseert regelmatig over remuneratie van directieleden (onder meer optie-, aandelen- en andere LTI-plannen). Jan staat cliënten ook bij in outsourcing of verkooptransacties. Hij pleit in gerechtelijke procedures en arbitrages in deze domeinen. Jan heeft bijzondere expertise in vragen van corporate en pension fund governance en in de reglementering van verloning in banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven.

Jan is een stichtend lid en erevoorzitter van BePLA, "the Belgian Pension Lawyers Association" (www.bepla.be). Hij is lid van IPEBLA ("International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association"). Jan spreekt regelmatig op seminaries in zijn praktijkdomeinen. Hij heeft tal van artikels gepubliceerd over pensioenrecht en over de "Corporate Governance Wet" van 6 april 2010.

Jan wordt als volgt vermeld in de Legal 500 EMEA 2017 editie: "Market leader Claeys & Engels handles a full range of issues for national and international companies in the private sector, and also acts for public sector bodies. Recent non-contentious work includes advising clients on large-scale restructurings, stock options and setting up pension funds. Contentious mandates included litigation arising from workplace incidents. Chris Engels, Jan Van Gysegem and Ann Witters are names to note.".

Bovendien behoort Jan ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017.

Jan studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1989, na kandidatuurstudies aan de "Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix" in Namen. Hij behaalde in 1990 een "Master of Laws" aan de "New York University School of Law". Voordat hij Claeys & Engels als vennoot vervoegde op 1 juli 2004, was hij counsel bij het internationaal kantoor Cleary Gottlieb waar hij een brede ervaring had opgebouwd  in Belgisch en Europees ondernemings- en sociaal recht, met name in de context van bedrijfsovernames.

Hij is lid van de balies van Brussel, Gent en New York.

Insights by Jan Van Gysegem
Conflits d'intérêts et EIP
21 Feb 2020 | Lees meer
Belangenconflicten en IPT's
19 Feb 2020 | Lees meer
Pensioenfondsen en verzekeraars als activistische aandeelhouders?
1 Okt 2019 | Lees meer
Fonds de pension et assureurs en actionnaires activistes ?
1 Okt 2019 | Lees meer
Pensions & Retirement Plans 2019
1 Apr 2019 | Lees meer
Chronique de jurisprudence en matière de pensions complémentaires (2012-2018) (II/II)
15 Okt 2018 | Lees meer
Chronique de jurisprudence en matière de pensions complémentaires (2012-2018) (I/II)
15 Sep 2018 | Lees meer
Pensions & Retirement Plans
21 Aug 2018 | Lees meer
Pensions & retirement plans 2017
6 Jul 2017 | Lees meer
Pensions@court - een overzicht van rechtspraak over aanvullende pensioenen (2012-16)
8 Mrt 2017 | Lees meer
Executive Remuneration Provisions in the Draft EU Shareholders’ Directive
9 Nov 2016 | Lees meer
Getting the Deal Through: Pensions & Retirement Plans
1 Jul 2016 | Lees meer
Zijn er ook nadelen aan extralegale voordelen?
11 Jun 2016 | Lees meer
De aansprakelijkheid van bestuurders van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in België: de zorgvuldige bestuurder is een actieve bestuurder
1 Feb 2015 | Lees meer
Getting the Deal Through: Pensions & Retirement Plans
1 Jan 2015 | Lees meer
Vertrekvergoedingen van bestuurders: de Corporate Governance Wet ingehaald door de Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe Bankenwet
1 Dec 2014 | Lees meer
De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud: De Belgian Pension Lawyers Association maakte een balans op
1 Jul 2014 | Lees meer
Getting the Deal Through: Pensions & Retirement Plans
1 Jan 2014 | Lees meer
Naar een ‘class action’ of collectieve vordering in pensioenen?
1 Aug 2013 | Lees meer
10 jaar wet aanvullende pensioenen
12 Jun 2013 | Lees meer
Welke invloed hebben al die nieuwe maatregelen?
7 Jun 2013 | Lees meer
Wat nu met bonussen en vertrekvergoedingen?
8 Mrt 2013 | Lees meer
Variabele vergoedingen en vertrekvergoedingen: Corporate Governance Wet in de praktijk - update
1 Nov 2012 | Lees meer
HR moet een rol spelen inzake deugdelijk bestuur
26 Okt 2012 | Lees meer
De split van het (aanvullend) pensioen: waarom en hoe?
1 Okt 2012 | Lees meer
Aanvullende pensioenen: Is de aangeslotene een consument van financiële diensten?
1 Jun 2012 | Lees meer
De impact van de Corporate Governance Wet - Einde van het gouden tijdperk?
1 Feb 2012 | Lees meer
Wat betekent het vlinderakkoord voor HR?
13 Jan 2012 | Lees meer
Trends in occupational pensions litigation in Belgium
1 Jan 2012 | Lees meer
De Corporate Governance Wet: eerste indicaties van de gevolgen in de praktijk van de bepalingen inzake variabele verloning en vertrekvergoedingen
1 Okt 2011 | Lees meer
When does a pension fund operate cross-border?
1 Jan 2011 | Lees meer
Loonbeleid moet binnen de lijntjes kleuren
15 Okt 2010 | Lees meer
De beperking van de gouden parachutes in de Corporate Governance Wet en de arbeidsrechtelijke ontslagregels
15 Aug 2010 | Lees meer
De arbeidsrechtelijke implicaties van de beperking van de gouden parachute in de nieuwe Corporate Governance Wet
1 Jul 2010 | Lees meer
Het verdiende loon van de CFO: De nieuwe regels over uw vertrekvergoeding (II)
1 Mei 2010 | Lees meer
Het verdiende loon van de CFO: De nieuwe regels over de openbaarmaking en de begrenzing van uw vergoedingen (I)
1 Mei 2010 | Lees meer
Quel sort pour les rémunérations variables?
1 Feb 2010 | Lees meer
Wat met sectorpensioenplan als paritair comité wijzigt
1 Feb 2010 | Lees meer
Pensions complémentaires: interdiction de discrimination
1 Jun 2008 | Lees meer
De nieuwe reglementering van de beheers- en werkingsregels van een pensioenfonds
1 Jan 2008 | Lees meer
De nieuwe wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: een stap vooruit!
1 Sep 2006 | Lees meer
De samenstelling en werking van het remuneratiecomité na de Code Lippens
1 Jan 2006 | Lees meer
Het juridisch kader van de multi-ondernemingsfondsen
1 Jan 2005 | Lees meer
Het beheer van maatschappelijke werken en de nieuwe vzw-wet
1 Jan 2005 | Lees meer