Isabelle De Somviele

Isabelle De Somviele

Vennoot

Kantoor:
Brussel
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Isabelle geeft cliënten dagdagelijks advies in de verschillende aspecten van aanvullende pensioenen en begeleidt cliënten bij het invoeren, wijzigen en harmoniseren van pensioenplannen (op ondernemings- en sectorniveau); het opstellen van documenten voor pensioenfondsen (IBP’s) en de naleving van de governance regels; de oprichting van (pan-Europese) pensioenfondsen; de aspecten van (vervroegde) wettelijke en aanvullende pensioenen in de einde loopbaan problematiek en vervroegde uittredingsregelingen. Isabelle adviseert ook regelmatig over de invoering van flexible benefits, cafetariaplannen en bonuspensioenplannen. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de cao nr. 90 resultaatsbonus. Isabelle verdedigt cliënten ook voor de rechtbanken in pensioenrechtelijke dossiers.

Isabelle is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en publiceerde diverse juridische artikels. Zij is lid van de redactieraad van "Life & Benefits" (Kluwer). Isabelle is bovendien lid van IPEBLA (International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association), BEPLA (Belgian Pension Lawyers Association) van de International Practice Group Pensions binnen Ius Laboris.

Isabelle is sinds 2006 lid van de Nederlandstalige Orde van Brussel. Zij behaalde haar licentiaatsdiploma Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven met grote onderscheiding. Voordien studeerde zij orthopedagogie, politieke- en sociale wetenschappen en antropologie. Voor zij in 2006 Claeys & Engels vervoegde, was zij jarenlang professioneel actief in de hulpverlening.

Insights by Isabelle De Somviele
Duidelijkheid over 10%-tarief bij SWT / Précisions concernant le taux de 10% en cas de RCC
22 Mrt 2021 | Lees meer
Prolongation de la loi de continuation pendant la période de chômage corona
18 Feb 2021 | Lees meer
Verlenging wet voortzetting tijdens coronawerkloosheid
18 Feb 2021 | Lees meer
Mogen verzekeraars nog de WAP-rendementsgarantie afdekken ?
5 Nov 2020 | Lees meer
Wet voorzetting tijdens coronawerkloosheid
9 Jun 2020 | Lees meer
Impact du chômage coronavirus
22 Apr 2020 | Lees meer
Duidelijkheid over 'volledige loopbaan' voor 10%-gunsttarief
4 Feb 2020 | Lees meer
Pensions complémentaires - Eclaircissements sur la carrière complète pour le taux préférentiel de 10 %
19 Jan 2020 | Lees meer
PC 200 effent pad voor harmonisatietraject arbeiders en bedienden
19 Dec 2019 | Lees meer
La CP 200 ouvre la voie à un trajet d'harmonisation entre ouvriers et employés
19 Dec 2019 | Lees meer
Nouvelle fiche de pension IORP II bientôt pour les assureurs aussi?
2 Sep 2019 | Lees meer
Cruciale sectorale onderhandelingen voor het eenheidsstatuut op het vlak van aanvullende pensioenen
28 Feb 2019 | Lees meer
Affiliation obligatoire des travailleurs salariés sous contrat temporaire ou de remplacement
1 Jan 2019 | Lees meer
Verplichte aansluiting van werknemers met tijdelijk of vervangingscontact
1 Jan 2019 | Lees meer
Impact limité du volet information de la loi sur la portabilité
1 Nov 2018 | Lees meer
Informatieluik van de Portability-wet heeft weinig impact
1 Nov 2018 | Lees meer
La loi sur la portabilité va plus loin que les règles européennes
1 Okt 2018 | Lees meer
Portability-wet gaat verder dan Europese regels
1 Okt 2018 | Lees meer
FSMA licht verplichte inhoud van transparantieverslag toe
4 Jun 2018 | Lees meer
La FSMA commente le contenu du rapport de transparence
28 Mei 2018 | Lees meer
GDPR: vijf voor twaalf!
12 Apr 2018 | Lees meer
RGPD: l'échéance approche à grands pas!
1 Apr 2018 | Lees meer
Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in aanvullende pensioenen – enkele toepassingsvragen
13 Mrt 2018 | Lees meer
Welke bruggepensioneerden genieten het gunstig belastingtarief van 10%?
8 Dec 2017 | Lees meer
Quels prépensionnés bénéficient de taux avantageux de 10 % ?
1 Dec 2017 | Lees meer
Maximale referentievoet inzake levensverzekeringen blijft 2 %
1 Nov 2017 | Lees meer
Le taux maximum de référence des assurances-vie resté fixé à 2 %
1 Nov 2017 | Lees meer
Harmonisatie pensioenplannen arbeiders en bedienden: een moeilijke oefening
8 Mrt 2017 | Lees meer
Harmonisation des plans de pension des ouvriers et des employés: un exercice difficile
1 Mrt 2017 | Lees meer
(Te) strikte regels voor multi-inrichterpensioenstelsels (MIP's)
20 Jan 2017 | Lees meer
Des règles (trop) strictes pour les plans de pension multi-organisateurs
1 Jan 2017 | Lees meer
La CPC propose d'élargir le rôle de Sigedis
5 Sep 2016 | Lees meer
CAP stelt uitbreiding rol Sigedis voor
1 Sep 2016 | Lees meer
Assurances de groupe. Les assureurs peuvent-ils encore couvrir la garantie de rendement LPC?
9 Mei 2016 | Lees meer
Couverture décès minimale pour les nouveaux affiliés dormants
1 Feb 2016 | Lees meer
Aanvullende pensioenen - Een basishandleiding
1 Jan 2016 | Lees meer
Minimum overlijdensdekking voor nieuwe slapers
1 Jan 2016 | Lees meer
Durcissement des conditions d'accès à la pension (anticipée) pour les indépendants et les fonctionnaires
1 Dec 2015 | Lees meer
Strengere toegangsvoorwaarden inzake (vervroegd) pensioen voor zelfstandigen en ambtenaren
1 Dec 2015 | Lees meer
Strengere toegangsvoorwaarden voor het (vervroegd) pensioen
1 Nov 2015 | Lees meer
Conditions d'accès plus strictes pour la pension (anticipée)
1 Nov 2015 | Lees meer
Rol van de FSMA als toezichthouder op aanvullende pensioenen
1 Okt 2015 | Lees meer
De nieuwe pensioenwet: wat kan er (niet meer)?
1 Okt 2015 | Lees meer
Le rôle de la FSMA comme autorité de contrôle des pensions complémentaires
1 Okt 2015 | Lees meer
Hervorming van het overlevingspensioen
1 Mei 2015 | Lees meer
Réforme de la pension de survie
1 Mei 2015 | Lees meer
Waardering van vastebijdrageplannen in IAS19
1 Mrt 2015 | Lees meer
Evaluation des régimes à contributions définies selon IAS19
1 Mrt 2015 | Lees meer
Pensioen combineren met inkomen of opzeggingsvergoeding
1 Feb 2015 | Lees meer
Combiner une pension avec un revenu / indemnité de préavis
1 Feb 2015 | Lees meer
Pensions extra-légales - Déclaration d'une "pension interne" à la banque de données: jusqu'au 30/06/2015
19 Dec 2014 | Lees meer
Nouvelles règles de prescription
1 Okt 2014 | Lees meer
Pas d'obligations FATCA pour les fonds de pensions belges
1 Sep 2014 | Lees meer
Nieuwe verjaringsregels
1 Aug 2014 | Lees meer
Geen FATCA-verplichtingen voor Belgische pensioenfondsen
1 Jul 2014 | Lees meer
In 10 jaar tijd naar een eenheidsstatuut op vlak van aanvullende pensioenen
1 Jun 2014 | Lees meer
Regard rétrospectif sur 10 ans de mise en oeuvre de la LPC
20 Nov 2013 | Lees meer
Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk
1 Apr 2013 | Lees meer
Multi-wergeveringstelling voor bedrijspensioenvoorziening: een valabel alternatief ?
22 Feb 2012 | Lees meer
Institution de retraite professionnelle multi-employeurs: une alternative valable
22 Feb 2012 | Lees meer
Externalisatie van het aanvullend pensioen: hoe beschermd zijn uw pensioenrechten in tijden van crisis?
1 Sep 2009 | Lees meer
Externalisatie van het aanvullend pensioen: hoe beschermd zijn uw pensioenrechten in tijden van crisis?
1 Jul 2009 | Lees meer
Arrest-Bartsch veroorzaakt geen aardverschuiving
1 Dec 2008 | Lees meer
L'arrêt Bartsch occasionne un véritable séisme
1 Dec 2008 | Lees meer