Inger Verhelst

Inger Verhelst

Vennoot

Kantoor:
Antwerpen
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Inger Verhelst geeft cliënten dagdagelijks advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek. Inger pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk. Inger adviseert bovendien zeer regelmatig over privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries in binnen- en buitenland en publiceerde diverse juridische artikels. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Einde loopbaanregelingen" en het "Praktijkboek Ontslag". Inger is lid van de "International Expert Groups on Discrimination and Data Protection" binnen de internationale advocatenalliantie Ius Laboris. In de "Who’s Who Legal 2021" wordt zij aanbevolgen als volgt: “Inger Verhelst ranks highly among peers for her in-depth understanding of collective and individual labour law matters”.

Inger Verhelst is gastdocent voor sociaal recht aan de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen (bijzonder opleiding Master in Human Resources Management) en aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Zij pleitte in 2016 voor het Europees Hof van Justitie te Luxemburg.

Inger behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1994 met onderscheiding en startte datzelfde jaar haar carrière als advocaat aan de balie te Antwerpen. Sedert 2010 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

Inger behaalde in 2017 het diploma in “Programme in European Data Protection (GDPR) leading to certified DPO” georganiseerd door de Solvay Management School van de ULB (Université Libre de Bruxelles) in samenwerking met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Insights by Inger Verhelst
#ZigZagHR Brainpickings - In het hoofd van Inger Verhelst en Julie Devos: Telewerk vanuit juridisch perspectief: dit moet je zeker weten
6 Okt 2021 | Lees meer
Gegevensbescherming in de HR-praktijk: welke rechten hebben werknemers?
7 Sep 2021 | Lees meer
Wie richt het thuiskantoor in?
5 Mei 2021 | Lees meer
Zoeken naar flexibiliteit in het arbeidsrecht (interview)
10 Mrt 2021 | Lees meer
Welke veranderingen zijn er op til in de arbeidswetgeving?
14 Jan 2021 | Lees meer
#ZigZag HR Brainpickings : In het hoofd van Olivier Wouters en Inger Vehelst : het Regeerakkoord De Croo I
20 Dec 2020 | Lees meer
Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers : Uitgave 2020-2021
25 Nov 2020 | Lees meer
De verwerking van gezondheidsgegevens: waar werkgevers rekening mee moeten houden
16 Sep 2020 | Lees meer
#ZigZagHR Brainpickings: Ontslagrecht met Inger Verhelst
24 Aug 2020 | Lees meer
Protection des données à caractère personnel dans les relations individuelles et collectives de travail...
7 Feb 2020 | Lees meer
Eindeloopbaanregelingen voor oudere werknemers : Uitgave 2019-2020
15 Dec 2019 | Lees meer
Werk & Privacy
15 Okt 2019 | Lees meer
Note on whistleblowing – Belgium
9 Aug 2019 | Lees meer
Note on data protection in employment in Belgium
9 Aug 2019 | Lees meer
Gegevensbescherming in de HR-praktijk: een stand van zaken na één jaar GDPR
7 Jun 2019 | Lees meer
Ontslag na beledigingen op Facebook, mag dat?
1 Apr 2019 | Lees meer
Sociale verkiezingen 2020: bent u er klaar voor?
18 Feb 2019 | Lees meer
Actief eindigen 2018-2019
23 Nov 2018 | Lees meer
‘Er is een echte toename aan betwistingen van de ontslagmotieven’
14 Sep 2018 | Lees meer
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2/2018
12 Jun 2018 | Lees meer
Tien jaar antidiscriminatiewetten
15 Mei 2018 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lees meer
Actief Eindigen 2017-2018
1 Dec 2017 | Lees meer
Bescherming van persoonsgegevens staat nu bovenaan de agenda
21 Sep 2017 | Lees meer
Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten
27 Jul 2017 | Lees meer
Ontslag en anti-discriminatiewetgeving
18 Jul 2017 | Lees meer
Licenciement et législation anti-discrimination
17 Jul 2017 | Lees meer
Tien jaar antidiscriminatiewetgeving voor de Belgische arbeidsgerechten: wat maakt het verschil?
7 Jun 2017 | Lees meer
Wendbaar en werkbaar werk 2017: een overzicht
15 Feb 2017 | Lees meer
Psychosociale risico's op het werk - Verplichtingen voor lokale besturen
31 Dec 2016 | Lees meer
Wendbaar en werkbaar werken: nog een lange weg te gaan
21 Dec 2016 | Lees meer
Sociale verkiezingen 2016: De verkiezingsprocedure is soms meer dan een voltijdse job
1 Jan 2016 | Lees meer
Actief eindigen 2015
1 Sep 2015 | Lees meer
"Evenwicht nodig tussen bedrijfsnoden en recht op privacy"
11 Jun 2015 | Lees meer
Hoe doet u de wet geen geweld aan?
15 Mrt 2015 | Lees meer
Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een beperking van de maatregelen van de regering Michel
1 Feb 2015 | Lees meer
Iets posten over het werk op facebook, linkedin of twitter?
17 Nov 2014 | Lees meer
Actief Eindigen 2014
1 Sep 2014 | Lees meer
Nieuwe wetgeving betreffende psychosociale risico’s op het werk: interne en externe actiemiddelen
1 Jul 2014 | Lees meer
Critiquer le patron sur Facebook peut vous coûter votre job
12 Okt 2013 | Lees meer
Actief Eindigen 2013
1 Sep 2013 | Lees meer
Vlinderakkoord: langer en meer werken
1 Jan 2013 | Lees meer
10 jaar Pestwet - Grensoverschrijdend of baanbrekend?
1 Nov 2012 | Lees meer
Actief Eindigen 2012
1 Sep 2012 | Lees meer
Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslag
1 Jan 2012 | Lees meer
Help! De sociale inspectie staat voor de deur : Vokawijzer 13
31 Dec 2011 | Lees meer
Discriminatie op de arbeidsplaats: gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffen de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007
1 Apr 2011 | Lees meer
Actief Eindigen 2011
1 Jan 2011 | Lees meer
Hoe zwaar weegt het recht op privacy van de werknemer door?
15 Okt 2010 | Lees meer
Quel poids accorde-t-on au droit à la via privée?
15 Okt 2010 | Lees meer
Harcèlement au travail: la nouvelle loi influence(ra)-t-elle la jurisprudence?
15 Aug 2010 | Lees meer
Als collega's partners worden
12 Aug 2010 | Lees meer
Nieuwe bijdragen op brugpensioenen
8 Jan 2010 | Lees meer
Het nieuwe parafiscale regime voor brugpensioenen en 'pseudobrugpensioenen'
1 Jan 2010 | Lees meer
De opzegtermijn voor bedienden: recente knelpunten
1 Jan 2010 | Lees meer
Actief Eindigen 2010
1 Jan 2010 | Lees meer
Actief Eindigen 2009
1 Sep 2009 | Lees meer
Actief Eindigen 2008
1 Sep 2008 | Lees meer
Over privacy, controle en (on)rechtmatig verkregen bewijs
1 Aug 2008 | Lees meer
Actief Eindigen 2007
1 Sep 2007 | Lees meer
De nieuwe pestwet legt de nadruk op preventie
1 Aug 2007 | Lees meer
Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken
1 Jul 2007 | Lees meer
Actief Eindigen 2006
1 Sep 2006 | Lees meer
Het generatiepact en de voornaamste eindeloopbaanregelingen van werknemers
1 Mei 2006 | Lees meer
Actief Eindigen 2005
1 Sep 2005 | Lees meer
Twee en een half jaar Pestwet: een analyse van de rechtspraak
1 Feb 2005 | Lees meer
De Antidiscriminatiewet gewijzigd door het Arbitragehof: gevolgen voor het arbeidsrecht
1 Okt 2004 | Lees meer
Sociale verkiezingen 2004: Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen houden?
1 Jul 2004 | Lees meer
De absurde gevolgen van de Antidiscriminatiewet voor het arbeidsrecht
1 Jul 2004 | Lees meer
Actief Eindigen
1 Jan 2004 | Lees meer
De gevolgen van de anti-discriminatiewet voor het arbeidsrecht
1 Jan 2003 | Lees meer
Als plagen een pest wordt... Mobbing op het werk
1 Jan 2003 | Lees meer
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: een analyse van de Wet Onkelinx en de uitvoeringsbesluiten
1 Okt 2002 | Lees meer
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht
1 Jun 2002 | Lees meer
Buiten zonder reden? De motivering van het ontslag door de werkgever
1 Mei 2002 | Lees meer
Absenteïsme: hoe te genezen
1 Jan 2002 | Lees meer