Chris Engels

Chris Engels

Vennoot

Kantoor:
Brussel
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Chris wordt vermeld in de belangrijkste juridische referentiewerken:

"Chris Engels specialises in dismissal law and is an expert in matters concerning European labour law. One respondent says, "He has a sound legal knowledge and is extremely responsive. He is very commercial and pragmatic – a leader in the field.”
Bovendien werd hij genomineerd tot nummer één Thought Leader in Europa voor Labour & Employment Law in 2017. Chris behoort ook tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt hij als volgt vermeld: “The “prompt, practical and business-focused” Chris Engels is recognised as one of the foremost figures in employment law. He draws high praise for his work in dismissal law and labour matters across Europe, with sources highlighting his “invaluable willingness to offer a view on risks and a real opinion on what to do”.” In 2019 vermeldt de gids het volgende : "A Global Elite Thought Leader in the field, Chris Engels is "unmistakably one of the best". Respondents to the Who's Who Legal research were effusive in their praise of his work on individual and collective employee dismissals."
www.whoswholegal.com

"Chris Engels is described by sources as a "great lawyer". His practice covers outsourcing, collective dismissals and transfers of undertakings. In addition to his domestic knowledge, Engels is also considered an expert in European labour law." (2018)

"Described as "top in Belgium," Chris Engels is praised by sources who note his "practical mind" and say there is "absolutely no doubt about his technical expertise." He handles individual and collective dismissals and outsourcing, receiving recognition for his knowledge of international law." (2017)
www.chambersandpartners.com

“Market leader Claeys & Engels handles a full range of issues for national and international companies in the private sector, and also acts for public sector bodies. Recent non-contentious work includes advising clients on large-scale restructurings, stock options and setting up pension funds. Contentious mandates included litigation arising from workplace incidents. Chris Engels, Jan Van Gysegem and Ann Witters are names to note.”
www.legal500.com

Chris legt zich toe op het individuele en het collectieve arbeidsrecht, meer bepaald op het individuele en collectieve ontslagrecht. Hij is ook specialist inzake de problematiek van de overdracht van ondernemingen, outsourcing en het toepasselijke recht in een internationale context.. Op het vlak van het Europese recht schenkt Chris schenkt ook een bijzondere aandacht aan de problematiek van de Europese ondernemingsraad.

Chris trad reeds op als expert voor de Europese Unie onder andere wat  betreft de Europese Ondernemingsraad en de Evolutie van het arbeidsrecht. Naast deze instelling adviseerde hij ook reeds voor de Internationale Arbeidsorganisatie.

Chris behaalde zijn diploma rechten aan de KU Leuven, waar hij tevens doctor in de rechten werd. Hij behaalde eveneens een Master of Laws diploma aan de University of California, Los Angeles, USA (UCLA). Chris doceert thans aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven. Hij doceert het vak "Arbeidsrecht en Onderneming" en "European Labour Law". Chris publiceert veel op het gebied van het sociaal recht en neemt daaromtrent ook veel deel aan seminaries, zowel op nationaal als internationaal vlak.

Insights by Chris Engels
Een kritische doorlichting van C.A.O. nr. 5 aangaande de vakbondsafvaardiging
31 Okt 2019 | Lees meer
Het effect van een ‘harde brexit’ op bestaande Europese ondernemingsraden en de onderliggende overeenkomsten
1 Okt 2018 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lees meer
Hoe kennelijk onredelijk waren de ontslagbeslissingen van werkgevers sinds 1 april 2014? (Tweede deel)
28 Dec 2017 | Lees meer
Hoe kennelijk onredelijk waren de ontslagbeslissingen van werkgevers sinds 1 april 2014? (Eerste deel)
13 Dec 2017 | Lees meer
Arbeidsrecht deel II
5 Dec 2017 | Lees meer
Arbeidsrecht deel I
1 Dec 2017 | Lees meer
De collectieve arbeidsovereenkomst bijna vijftig jaar na de totstandkoming van de Wet van 5 december 1968 - (Tweede deel)
25 Okt 2017 | Lees meer
De collectieve arbeidsovereenkomst bijna vijftig jaar na de totstandkoming van de Wet van 5 december 1968 - (Eerste deel)
13 Okt 2017 | Lees meer
Overgang van onderneming in het kader van de CAO NR. 32 BIS
24 Apr 2017 | Lees meer
Ontslag wegens dringende reden
22 Okt 2015 | Lees meer
De omzetting van de Richtlijn Collectief ontslag in het Belgische arbeidsrecht
10 Sep 2015 | Lees meer
De Europese ondernemingsraad in België
1 Aug 2015 | Lees meer
Ontslag wegens dringende reden. Gevallen-Bewijsproblematiek
31 Jul 2015 | Lees meer
Executive Compensation & Employee Benefits 2015, Getting the Deal Through
1 Jul 2015 | Lees meer
Belgique: réforme en profondeur de la motivation du licenciement
9 Jan 2015 | Lees meer
Arbeidsrecht deel 3
1 Jan 2015 | Lees meer
Arbeidsrecht deel 2
1 Jan 2015 | Lees meer
Arbeidsrecht deel 1
1 Jan 2015 | Lees meer
Taalgebruik in de onderneming
1 Jan 2015 | Lees meer
Summary termination for serious reasons - linguistic requirements- freedom of movement of workers
1 Jan 2015 | Lees meer
Collectief ontslag en sluiting van onderneming
1 Jan 2015 | Lees meer
De omzetting van de Richtlijn Collectief ontslag in het Belgische arbeidsrecht
1 Jan 2015 | Lees meer
Ontslag om dringende reden
1 Jan 2015 | Lees meer
Overgang van onderneming
1 Jan 2015 | Lees meer
Inspraak van werknemers
1 Jan 2015 | Lees meer
Opzegging van de arbeidsovereenkomst en motivering van ontslag
1 Jan 2015 | Lees meer
Arbeidsovereenkomsten en toepasselijk recht
1 Jan 2015 | Lees meer
Protected worker - works council - equal treatment - merit based salary increases - entitlements
1 Jan 2015 | Lees meer
Het toepassingsgebied van de CAO nr 32bis nogmaals bekeken
1 Mei 2014 | Lees meer
Het ontslagrecht is hervormd, nu nog de procedures
12 Apr 2014 | Lees meer
Colruyt: loonstijging door anciënniteit niet houdbaar
13 Mrt 2014 | Lees meer
Jeté par-dessus bord, mais avec une nouvelle élégance
5 Mrt 2014 | Lees meer
Overgang van onderneming volgens CAO nr. 32bis met wijziging van paritair comité - Lessen uit het arrest Alemo-Herron
28 Feb 2014 | Lees meer
Nieuw ontslagrecht vergt ook nieuwe procedures
25 Feb 2014 | Lees meer
Caterpillar tweede duurste herstructurering ooit
30 Jan 2014 | Lees meer
Subordinate Employees or Self-Employed workers? 2014
1 Jan 2014 | Lees meer
Transnational Information and Consultation: The Recast European Works Council Directive
1 Jan 2014 | Lees meer
De nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden vanaf 1/1/2014
1 Jan 2014 | Lees meer
Taalgebruik in de onderneming - deel 2
1 Jan 2014 | Lees meer
Taalgebruik in de onderneming - deel 1
1 Jan 2014 | Lees meer
Torenhoge ontslagpremies zijn absurd
23 Mrt 2013 | Lees meer
Nedcar verplicht werkloze werknemers tot 'vrijwilligerswerk' - 'Dit idee maakt in België geen kans'
15 Jan 2013 | Lees meer
Het toepassingsgebied van de CAO nr 32 bis nogmaals bekeken
1 Jan 2013 | Lees meer
Labor and Employment Law SourceBook
1 Jan 2013 | Lees meer
Regulating Temporary Work in European Union: The Agency Directive
1 Jan 2013 | Lees meer
La Formule Claeys dans la tourmente. Plaidoyer pour un nouveau droit du licenciement
31 Okt 2012 | Lees meer
Note Constitutional Court
18 Okt 2012 | Lees meer
Belgen creëren meer banen in VS dan andersom
11 Okt 2012 | Lees meer
De zakenadvocatuur kent geen crisis. Ze leeft ervan
14 Jun 2012 | Lees meer
Advocatenkantoren bereiden golf van ontslagen voor
16 Feb 2012 | Lees meer
Ontslaggolf op komst
15 Feb 2012 | Lees meer
Active Ageing and Labour Law
1 Jan 2012 | Lees meer
Belgium
1 Jan 2012 | Lees meer
Transnational Information and Consultation: The Recast European Works Council directive
1 Jan 2012 | Lees meer
Aanpassing van Europese ondernemingsraadovereenkomsten aan belangrijke structuurwijzigingen
1 Jan 2012 | Lees meer
De omzetting van de herschikkingsrichtlijn 2009/38 Europese ondernemingsraden naar Belgisch recht
1 Jan 2012 | Lees meer
European Works Council Belgium, International Encyclopedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations
1 Jan 2012 | Lees meer
Blue and white collar worker-level of severance pay - length of notice period- equal treatment
1 Jan 2012 | Lees meer
De Formule Claeys in woelige wateren. Pleidooi voor een nieuw ontslagrecht
1 Dec 2011 | Lees meer
Naar een nieuw en modern ontslagrecht
1 Nov 2011 | Lees meer
Ontslagvergoeding nog maximum één jaar
11 Okt 2011 | Lees meer
Artikel 13 van de Herschikkingsrichtlijn Europese Ondernemingsraad. De impact van belangrijke structuurwijzigingen
1 Sep 2011 | Lees meer
Employment contract - blue collar worker - abusive dismissal
1 Jan 2011 | Lees meer
De nieuwe richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad: what’s new?
1 Jun 2010 | Lees meer
Annotation to Supreme Court SF v Dole European Company
1 Jan 2010 | Lees meer
Subordinate Employees or Self-Employed Workers
1 Jan 2010 | Lees meer
Belgium, in Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law
1 Jan 2010 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 2010-2011
1 Jan 2010 | Lees meer
Employment contract - partial execution of employment contract - partial incapacity to work - level of severance pay
1 Jan 2010 | Lees meer
Is de Belgische wetgeving en praktijk echt té rigide?
22 Dec 2009 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht
1 Jan 2008 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 30 jaar… anders bekeken
1 Jan 2008 | Lees meer
Een dringende reden en toch nog moeten betalen?
1 Jan 2008 | Lees meer
Belgium: the Littler Mendelson Guide to International Employment and Labor Law
1 Jan 2008 | Lees meer
Subordinate employees or self-employed workers? 2007
1 Jan 2007 | Lees meer
Transnational information and consultation: the European Works Council Directive 2007
1 Jan 2007 | Lees meer
A discussion on the collective bargaining agreement n° 85 on telework, implementing the European framework agreement on telework
1 Jan 2007 | Lees meer
Transfer of a business - remuneration - payments made by third party - liability of transferee, annotation to Supreme Court, 9 January 2006
1 Jan 2007 | Lees meer
Termination of white collar worker - length of notice period - entitlement to unemployment benefits
1 Jan 2006 | Lees meer
Remuneration for purposes of social security contribution calculation - employee or self-employed - significance of label given by parties
1 Jan 2006 | Lees meer
The principle of movement and equal treatment in the context of the discussion on the Draft Service Directive
1 Jan 2006 | Lees meer
Ontslag wegens dringende reden
1 Jan 2006 | Lees meer
Addendum Codex Arbeidsrecht
1 Jan 2006 | Lees meer
De afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid
1 Jan 2005 | Lees meer
The evolution of labour law in Belgium 1992-2002
1 Jan 2005 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 2005
1 Jan 2005 | Lees meer
Transnational Information and Consultation: The European Works Council Directive 2004
1 Jan 2004 | Lees meer
Outsourcing en overgang van onderneming, het toepassingsgebied van richtlijn 77/187 en de CAO nr. 32bis
1 Jan 2004 | Lees meer
Belgium. Contract of Employment and Contract for Services (Self-employment)
1 Jan 2004 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 2004
1 Jan 2004 | Lees meer
Belgium. Putting workers at the disposal of a user
1 Jan 2004 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 2003
1 Jan 2003 | Lees meer
Codex arbeids-en sociaal zekerheidsrecht
1 Jan 2003 | Lees meer
Termination of employment - compensation in lieu of notice - assessment - share option- profit realised
1 Jan 2003 | Lees meer
Outsourcing and collectively determined wages and working conditions in Belgium
1 Jan 2002 | Lees meer
Does the color of your collar really make a difference? The Unconstitutional Discrimination between White and Blue-Collar Workers
1 Jan 2002 | Lees meer
Tewerkstelling in de IT-sector: contractuele clausules
1 Jan 2002 | Lees meer
The Council of Europe and the Social Challenges of the XXIst Century
1 Jan 2002 | Lees meer
Aanwerven, Tewerkstellen en Ontslaan - actuele voorinformatie
1 Jan 2002 | Lees meer
The European Social Charter: freedom of association and free collective bargaining. European and Belgian implementation
1 Jan 2002 | Lees meer
The ILO and the Social Challenges of the 21st Century: The Geneva Lectures
1 Jan 2001 | Lees meer
Codex Europees arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 2001-2002
1 Jan 2001 | Lees meer
Social elections for employee representative bodies enterprise level an the use of legal presumptions in order to determine the technical unit of operation
1 Jan 2001 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 2001
1 Jan 2001 | Lees meer
Addedum Codex Arbeidsrecht 2001
1 Jan 2001 | Lees meer
De terbeschikkingstelling van personeel in het kader van de Wet van 24 juli 1987
1 Nov 2000 | Lees meer
Enkele arbeidsrechtelijke aspecten aangaande de salary split
1 Jan 2000 | Lees meer
Arbeidsovereenkomsten en toepasselijk recht (vervolg)
1 Jan 2000 | Lees meer
Overdracht van Onderneming en Outsourcing, Arbeidsrechtelijke Aspecten
1 Jan 2000 | Lees meer
Deregulation and labour law: the Belgian case
1 Jan 2000 | Lees meer
Wijziging van paritair comité bij overgang van onderneming en het lot van de collectieve arbeidsovereenkomst
1 Jan 2000 | Lees meer
Multinational Entreprises and the Social Challenges of the XXIst Century. The ILO Declaration on Fundamental Principles at Work - Public and Private Corporate Codes of Conduct
1 Jan 2000 | Lees meer
Codes of conduct. Freedom of association and the right to bargain collectively
1 Jan 2000 | Lees meer
European Works Councils in Belgium
1 Jan 1999 | Lees meer
De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een Europees en Amerikaans rechtelijk perspectief
1 Jan 1999 | Lees meer
Wie moet de sociale verkiezingen organiseren? Sociale verkiezingen 2000
1 Jan 1999 | Lees meer
Terbeschikkingstelling van personeel
1 Jan 1999 | Lees meer
Outsourcing. De individuele en collectieve rechten van de werknemers bij overgang van onderneming
1 Jan 1999 | Lees meer
Belgian report
1 Jan 1999 | Lees meer
Codex Arbeidsrecht 1999
1 Jan 1999 | Lees meer
Affirmative action & sexual harassment - State of the law in the European Union and Belgium
22 Jun 1998 | Lees meer
Arbeidsrecht en de Europese Unie, na het Verdrag van Amsterdam (II)
1 Jan 1998 | Lees meer
Arbeidsrecht en de Europese Unie
1 Jan 1998 | Lees meer
European Labour Law
1 Jan 1998 | Lees meer
Leuven Law Series - publikatie van papers in het kader van het Masters program
1 Jan 1998 | Lees meer
Ontslagzakboekje
1 Jan 1998 | Lees meer
Worker Participation at European Level: European Works Councils
1 Jan 1998 | Lees meer
Labour Law and Industrial Relations at the Turn of the Century, Liber Amicorum in Honour of Prof. Dr. Roger Blanpain
1 Jan 1998 | Lees meer
Contractuele afspraken aangaande opzeggingstermijnen
1 Jan 1998 | Lees meer
De parochie-assistent en het Belgische arbeidsrecht, zoals vuur en water
1 Jan 1998 | Lees meer
De verdere implementering van de Richtlijn 94/95 : beter laat dan nooit
1 Jan 1998 | Lees meer
Contractuele afspraken aangaande de latere beëindiging van arbeidsovereenkomsten (I)
1 Jan 1998 | Lees meer
Belgium
1 Jan 1998 | Lees meer
Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies
1 Jan 1998 | Lees meer
Affirmative action and sexual harassment - State of the law in the European Union and Belgium
1 Jan 1998 | Lees meer
Cause and Consequences : What’s the Difference in Respect of the EC Transfer Directive ?
1 Jan 1998 | Lees meer
Contract Labour, the afhankelijke zelfstandige of de zelfstandige afhankelijke
1 Jan 1998 | Lees meer
Belgium 1997
1 Jan 1997 | Lees meer
European report
1 Jan 1997 | Lees meer