Arnout Crauwels

Arnout Crauwels

Senior associate

Kantoor:
Brussel
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

Arnout staat nationale en internationale cliënten bij op het vlak van individueel en collectief arbeidsrecht in de meest ruime zin. Daarnaast spitst Arnout zich in het bijzonder toe op de evoluties met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht en het individueel ontslagrecht. In dit kader heeft hij ook reeds verschillende bijdragen gepubliceerd.

Arnout pleit ook regelmatig voor de Belgische arbeidsrechtbanken.

In 2004 behaalde Arnout het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Datzelfde jaar trad hij toe tot de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en startte hij bij Claeys & Engels.

Insights by Arnout Crauwels
De anciënniteit vs de aanvang van de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut (WES) (Eerste deel)
15 Dec 2021 | Lees meer
De anciënniteit vs de aanvang van de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut (WES) (Tweede deel)
15 Dec 2021 | Lees meer
Vijf jaar wet eenheidsstatuut: 'Er is nog maar een kleine stap gezet'
23 Okt 2019 | Lees meer
Vijf jaar toepassing van de ontslagregels onder de Wet Eenheidsstatuut (WES)
17 Okt 2019 | Lees meer
Opzeggingsclausules aangegaan vóór 1 januari 2014 – Recente rechtspraak van het Arbeidshof te Brussel en het Grondwettelijk Hof
21 Dec 2018 | Lees meer
Wet eenheidsstatuut: interpretatie blijft onduidelijk
1 Okt 2018 | Lees meer
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lees meer
De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk - een actueel overzicht – (Eerste deel)
7 Jul 2017 | Lees meer
De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk - een actueel overzicht – (Tweede deel)
7 Jul 2017 | Lees meer
Het lot van de opzeggingsclausule na de Wet van 26 december 2013
30 Nov 2014 | Lees meer
De nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 deel 1 en 2
1 Jan 2014 | Lees meer
De IPA-wet: het wel en wee van de nieuwe opzeggingstermijnen
1 Sep 2012 | Lees meer
De nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden – Een eerste stap in de harmonisering
1 Apr 2011 | Lees meer
Actuele problemen van het arbeidsrecht 7
28 Feb 2007 | Lees meer
"Opeenvolging ongeacht de onderbreking?" Commentaar op het arrest gewezen op 27 oktober 2005 door het Arbeidshof Luik
1 Jan 2007 | Lees meer