An Van Damme

An Van Damme

Vennoot

Kantoor:
Brussel
Talen:
Nederlands - Frans - Engels

An is gespecialiseerd in pensioenrecht. Zij staat cliënten bij voor het opstellen en wijzigen van pensioenplannen en begeleidt hen bij de pensioenaspecten in fusies, splitsingen en overnames of bij het harmoniseren van pensioenplannen na een fusie of overname. An geeft regelmatig adviezen over de prudentiële en sociale reglementering en helpt pensioenfondsen bij het opstellen en naleven van regels van good governance. Tot slot heeft An reeds een aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen mee helpen oprichten, en staat zij hen verder bij in het beheer van hun grensoverschrijdende activiteiten. An geeft regelmatig lezingen in verband met aanvullende pensioenen, en schrijft artikels over deze materies.

An staat cliënten ook bij in de rechtbank voor aangelegenheden inzake aanvullende pensioenen.

Zij is lid van IPEBLA (International Pensions and Employee Benefit Lawyers Association), en stichtend lid van BEPLA (Belgian Pensions and Employee Benefit Lawyers Association).

In de 2018 editie van Chambers and Partners Europe wordt An als volgt vermeld: "An Van Damme is described as "an excellent pensions lawyer." Clients value her expertise in drafting pension schemes and advising on pension harmonisations following M&A. She is also experienced in contentious matters, representing clients in court on pension-related litigation."

In 2017 werd ze als volgt vermeld: "Sources note that An Van Damme is "the leading lady in the market for pensions." She assists clients with drafting pension schemes and advising on pension harmonisations following mergers or acquisitions. She is also visible in court, representing clients in matters relating to occupational pensions."

An is sinds 1993 lid van de Nederlandstalige Orde van Brussel. Ze behaalde haar diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven) in 1992. Zij studeerde internationale politiek en economie aan de Amerikaanse Johns Hopkins University in 1993.

Insights by An Van Damme
La Cour européenne confirme le principe du levelling up durant la période N2
19 Mrt 2020 | Lees meer
Europees Hof bevestigt levelling up-principe in de N2-periode
19 Mrt 2020 | Lees meer
En 2020, votre assurance de groupe (branche 21) offrira-t-elle un rendement négatif?
26 Feb 2020 | Lees meer
Kan uw groepsverzekering in 2020 nadelig beïnvloed worden door een negatief rendement?
20 Feb 2020 | Lees meer
Overgang van onderneming: "back to basics"?
8 Feb 2017 | Lees meer
Transfert d'entreprise: "back to basics" ?
1 Feb 2017 | Lees meer
Verbod op gunstige vervroegingsmaatregelen
1 Feb 2016 | Lees meer
Interdiction de mesures d'anticipation favorables
31 Jan 2016 | Lees meer
Aanvullende pensioenen - Een basishandleiding
1 Jan 2016 | Lees meer
Het begrip 'uittreding' krijgt een ruimere invulling
15 Jan 2015 | Lees meer
La notion de 'sortie' est étendue
15 Jan 2015 | Lees meer
Aanvullende pensioenen, het begrip uittreding krijgt een ruimere invulling
1 Jan 2015 | Lees meer
Aanvullende pensioenen en anti-discriminatie, balanceren op een slappe koord?
31 Dec 2014 | Lees meer
Pensions extra-légales - Déclaration d'une "pension interne" à la banque de données: jusqu'au 30/06/2015
19 Dec 2014 | Lees meer
De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud: De Belgian Pension Lawyers Association maakte een balans op
1 Jul 2014 | Lees meer
In 10 jaar tijd naar een eenheidsstatuut op vlak van aanvullende pensioenen
1 Jun 2014 | Lees meer
Les taux de cotisations liés à l'âge sont-ils admis dans des plans à contributions définies ?
1 Dec 2013 | Lees meer
Zijn leeftijdsafhankelijke bijdragepersentages toegelaten in vaste bijdrageplannen?
1 Dec 2013 | Lees meer
Regard rétrospectif sur 10 ans de mise en oeuvre de la LPC
20 Nov 2013 | Lees meer
Europe Border Crossing
1 Jul 2013 | Lees meer
Een terugblik op 10 jaar WAP-praktijk
1 Apr 2013 | Lees meer
Verplichte harmonisatie naar boven toe bij fusie
1 Mrt 2012 | Lees meer
Harmonisation vers le haut obligatoire en cas de fusion?
1 Mrt 2012 | Lees meer
Multi-wergeveringstelling voor bedrijspensioenvoorziening: een valabel alternatief ?
22 Feb 2012 | Lees meer
Institution de retraite professionnelle multi-employeurs: une alternative valable
22 Feb 2012 | Lees meer
Transfert d'entreprises: impact sur les plans de pension complémentaire et de prévoyance (institutions de retraite professionnelles, assurances de groupe)
1 Jan 2011 | Lees meer
Pensions complémentaires et discrimination . Aperçu de jurisprudence (2005-2010)
15 Jan 2010 | Lees meer
Discriminatie in aanvullende pensioenen. Overzicht van rechtspraak 2005-2010
1 Jan 2010 | Lees meer
Externalisatie van het aanvullend pensioen: hoe beschermd zijn uw pensioenrechten in tijden van crisis?
1 Sep 2009 | Lees meer
Externalisatie van het aanvullend pensioen: hoe beschermd zijn uw pensioenrechten in tijden van crisis?
1 Jul 2009 | Lees meer
Europees pensioenfonds in zwaar weer: een Belgisch-Brits-Nederlandse kijk op de zaak
1 Apr 2009 | Lees meer
Europees pensioenfonds in zwaar weer: een Belgisch-Brits-Nederlandse kijk op de zaak
1 Apr 2009 | Lees meer
Arrest-Bartsch veroorzaakt geen aardverschuiving
1 Dec 2008 | Lees meer
L'arrêt Bartsch occasionne un véritable séisme
1 Dec 2008 | Lees meer
De nieuwe wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: een stap vooruit!
1 Sep 2006 | Lees meer
De individuele pensioentoezegging: mogelijkheden en beperkingen onder de WAP
1 Jan 2006 | Lees meer
Overgang van onderneming en de gevolgen op de aanvullende pensioentoezegging
1 Jan 2005 | Lees meer
De individuele pensioentoezegging na 1 januari 2004
1 Jan 2004 | Lees meer
Aanvullende pensioenen : Wat nieuws? (deel 1)
1 Jan 2004 | Lees meer
Aanvullende pensioenen : Wat nieuws? (deel 2)
1 Jan 2004 | Lees meer
Nieuw leven geblazen in de tweede pensioenpijler? Toelichting bij het sociaal luik van de ‘WAP’
1 Nov 2003 | Lees meer
Een hertekening van het pensioenlandschap in België: wijzigingen in zake aanvullende pensioenplannen (update)
1 Okt 2003 | Lees meer
Het voorstel voor een richtlijn ‘pan-Europese pensioenfondsen
1 Mei 2003 | Lees meer
Discriminatie buitenlandse pensioeninstellingen
1 Jan 2003 | Lees meer
Follow-up van de nieuwe wet op de werknemersparticipatie
15 Mei 2002 | Lees meer
Een hertekening van het pensioenlandschap in België: wijzigingen inzake aanvullende pensioenplannen
1 Jan 2001 | Lees meer
Werknemersparticipatie - toelichting bij het nieuwe wetsontwerp
1 Jan 2000 | Lees meer