Nicholas geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot uiteenlopende aspecten van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Hij begeleidt cliënten bij bedrijfsoverdrachten, organisatie van de arbeidsduur, ontslag, controles door de sociale inspectie, ...

In het bijzonder heeft Nicholas zich gespecialiseerd in overgang van onderneming, herstructureringen (collectief ontslag en sluiting van onderneming), collectief overleg met vakbonden, arbeidsduurreglementering en het recht op privacy in de onderneming (verwerking van persoonsgegevens). Hij is lid van de "International Practice Group Privacy" binnen Ius Laboris.

Nicholas spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en werkte mee aan verschillende juridische publicaties. Hij is onder meer de auteur van het handboek "Conventionele overgang van ondernemingen" (2015).

Nicholas behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen en in 1998 eveneens een speciale licentie in het sociaal recht aan de "Université Libre de Bruxelles". Hij startte als advocaat aan de balie te Antwerpen in 1998 en is lid van de balie van Hasselt sinds 2007.