Lora behaalde in juni 2021 haar diploma van Master in de Rechten aan de Universiteit van Luik. Tijdens haar opleiding, heeft ze een jaar aan de Universiteit van Gent en een semester aan de Universiteit van Newcastle in Australië gestudeerd. Ze heeft in september 2021 het team van Claeys & Engels vervoegd en is lid van de Balie van Luik sinds oktober van hetzelfde jaar.