Events

Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Enerzijds is het de bedoeling meer werkgelegenheid te creëren en anderzijds te voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers.

Tijdens deze webinar geven mr. Julie De Maere, die een bijzondere interesse heeft voor vragen over flexibel werken en de arbeidsduurwetgeving en (mede)auteur is van verschillende publicaties en artikelen over dit onderwerp, en mr. Ester Vets, een praktijkgerichte analyse van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.