Webinar met LegalNews - Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Terug
Onderwerpen Tax

Webinar met LegalNews - Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Startdatum:
4 Feb 2022
Starttijd:
15:30
Einddatum:
4 Feb 2022
Eindtijd:
17:00

Beschrijving

Op dit ogenblik is een gunstig fiscaal regime van toepassing voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn, wat geregeld wordt door een administratieve Circulaire van 8 augustus 1983.

Het Rekenhof heeft al verschillende keren opmerkingen gemaakt over de wettelijkheid van het systeem, maar nu komt er een wettelijke regeling. Dit nieuw regime zal in principe op 1 januari 2022 in voege te treden.

Tijdens deze webinar krijgt u een overzicht van de nieuwe principes en wordt uiteraard ook stilgestaan bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

Programma

15u30 – 16u30: uiteenzetting

De voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • rechtstreekse aanwerving vanuit het buitenland, detachering of getransfereerd vanuit een buitenlandse vennootschap
 • non-profit organisaties
 • cumulatieve voorwaarden tijdens een periode van 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling
 • bruto bezoldiging van meer dan €75.000
 • ook mogelijk voor personen met een Belgische nationaliteit

De voordelen:

 • vrijstelling van belasting van een percentage van 30% van de bezoldiging die aanzien wordt als “eigen kosten van de werkgever”
 • belastingvrije terugbetaling van verhuiskosten, inrichting, schoolkosten
 • maximaal 5 jaar, mogelijke verlenging van 3 jaar

Procedure:

 • verkorting van de aanvraagprocedure naar 3 maanden vanaf de indiensttreding
 • bezorging van lijst door de werkgever

Concrete vragen:

 • wat inzake sociale zekerheid?
 • wat met de overgangsmaatregelen, gezien deze complex zijn en er opt-in/opt-out mechanismen zijn voorzien tegen 30 juni 2022?
 • wat is de impact van het feit dat de buitenlandse kaderleden zal worden beschouwd als een Belgisch rijksinwoner (in het huidige regime niet-rijksinwoner)?

16u30 – 17u : vraagstelling

Sprekers