Sociale inspectie: een update na de uitbreiding van haar bevoegdheden

Terug

Sociale inspectie: een update na de uitbreiding van haar bevoegdheden

Startdatum:
4 Dec 2020
Starttijd:
12:30
Einddatum:
4 Dec 2020
Eindtijd:
17:45

Informatie

In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen die betrekking hebben op de werking van de sociale inspectie. Zowel de sociale inspectie, als het arbeidsauditoraat moeten door middel van acties een strikte en afradende controle uitrollen met betrekking tot sociale fraude en sociale dumping.

Het is dan ook andermaal duidelijk dat de strijd tegen de sociale dumping hoog op de prioriteitenlijst van de regering staat. Hierbij zal men ook niet aarzelen om de Belgische opdrachtgevers mee in deze strijd te betrekken. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld het KB van 17 augustus 2019 dat ook de RSZ-inspectie de bevoegdheid geeft om te treden tegen verboden terbeschikkingstelling van de werknemers.

Op 12 november 2019 werd trouwens het kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ ondertekend. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben dat langverwacht kaderakkoord gesloten, waarbij over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, voortaan gemengde onderzoeksteams kunnen worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. Ook het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020’ verdient de nodige aandacht.

Aangezien in juli 2020 ook de nieuwe wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers in werking is getreden, staan we ook hier even bij stil.

Belangrijk is ook dat er in het regeerakkoord nu ook wordt voorzien dat de sociale inspectie discriminatietoetsen moet kunnen uitvoeren op basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve aanwijzing, maar het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of procureur des konings blijft behouden.

Naar aanleiding van deze recente evoluties zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.

Programma

  •  Soorten inspectiediensten: wie zijn ze en wat doen ze?
  • Bevoegdheden inspectiediensten: wat mogen ze en wat mogen ze niet?
  • De maatregelen voorgesteld in het regeerakkoord: de gevolgen voor de praktijk
  • De impact van de nieuwe wet van 12 juni 2020 inzake detachering van werknemers
  • De impact van het op 12 november 2019 afgesloten kaderakkoord rond ‘MOTEMS’
  • Belemmering van toezicht: “you have the right to remain silent” of toch niet?
  • Controle op verboden terbeschikkingstelling: de valkuilen van aanneming
  • Gevolgen van een bezoek van de sociale inspectiediensten: van eenvoudige regularisatie tot jarenlange (straf)procedureslag

 

Sprekers