Wachtprestaties thuis zijn geen arbeidstijd

Terug
Datum:
8 Jun 2012

<p>Volgens het Hof Van Beroep van Luik, maken wachtprestaties thuis geen arbeidstijd uit. Het omgekeerde geldt voor wachtprestaties uitgeoefend op de arbeidsplaats.</p>

Volgens het Hof Van Beroep van Luik, maken wachtprestaties thuis geen arbeidstijd uit. Het omgekeerde geldt voor wachtprestaties uitgeoefend op de arbeidsplaats.

De recente rechtspraak was het niet steeds eens over de vraag of wachtprestaties thuis (waarbij de werknemer enkel bereikbaar moet zijn om te antwoorden op een eventuele oproep) al dan niet arbeidstijd uitmaken. Het Hof Van Beroep van Luik heeft hierover op 5 mei jl. een belangrijk arrest geveld.

De vraag waarmee het Hof geconfronteerd werd, was deze of wachtdiensten uitgeoefend door vrijwillige brandweerlieden van thuis uit en in de kazerne, arbeidstijd uitmaakten en vergoed moesten worden.

Het Hof vermeldt dat het begrip arbeidstijd geïnterpreteerd moet worden overeenkomstig de Europese richtlijnen en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Welnu, het Hof van Justitie heeft in verschillende arresten geoordeeld dat enkel wachtdiensten uitgeoefend op de arbeidsplaats als arbeidstijd moeten worden beschouwd.

Op basis van deze rechtspraak, oordeelt het Hof Van Beroep van Luik dat wachtdiensten uitgeoefend door vrijwillige brandweerlieden van thuis uit, geen arbeidstijd uitmaken. Enkel de effectieve interventie-uren maken arbeidstijd uit. Daarentegen vormen de wachtdiensten uitgeoefend in de kazerne wel arbeidstijd.

Het Hof laat ook verstaan dat arbeidstijd op verschillende wijze kan worden vergoed naargelang het gaat om effectief gepresteerde uren dan wel wachturen. In deze zaak was echter slechts één loon voorzien. Dat loon moet dus worden toegepast voor alle wachturen die arbeidstijd uitmaken.