Vergoeding van morele schade bij discriminatie - Voorwaarden voor fiscale vrijstelling

Terug
Categories
Newsflash
Onderwerpen
 Discriminatie
Datum:
4 Nov 2013

<p>Een schadevergoeding toegekend ter herstel van morele schade geleden ten gevolge van een discriminatie kan slechts vrijgesteld worden van belastingen voor zover de vergoeding toegekend werd in het kader van een gerechtelijke procedure of een minnelijke procedure geleid door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en individueel toegekend werd op basis van de werkelijk door de werknemer geleden schade.</p>

Een schadevergoeding toegekend ter herstel van morele schade geleden ten gevolge van een discriminatie kan slechts vrijgesteld worden van belastingen voor zover de vergoeding toegekend werd in het kader van een gerechtelijke procedure of een minnelijke procedure geleid door het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en individueel toegekend werd op basis van de werkelijk door de werknemer geleden schade.

In principe worden alle vergoedingen die toegekend worden ten gevolge van of bij het einde van een arbeidsovereenkomst beschouwd als belastbare beroepsinkomsten.

De belastingadministratie aanvaardt slechts in een beperkt aantal gevallen de vrijstelling van dergelijke vergoedingen, onder meer wanneer het gaat om vergoeding die een geà¯ndividualiseerde morele schade dekt en toegekend werd door een gerechtelijke beslissing.

In een circulaire van 4 januari 2013 die onlangs gepubliceerd is (Ci.RH.241/621.336), nuanceert de belastingadministratie dit standpunt in het specifieke geval dat een vergoeding wordt toegekend aan een werknemer ten gevolge van een minnelijke procedure tussen een slachtoffer en de dader van een discriminatie waarbij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is tussengekomen in het kader van zijn wettelijke bemiddelingsopdracht.

Een dergelijke schadevergoeding kan vrijgesteld worden van belastingen, zelfs als er geen gerechtelijke beslissing is genomen, op voorwaarde dat zij specifiek is vastgesteld om een geà¯ndividualiseerde morele schade te vergoeden die werkelijk is geleden door het slachtoffer en in de mate dat zij geen verlies van inkomsten dekt.

Bij gebrek aan een gerechtelijke beslissing, is de RSZ van mening dat een morele schadevergoeding onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Voor zover wij weten, heeft de RSZ zich echter nooit uitgesproken over deze concrete situatie.

 

> Actiepunt

Waakzaamheid blijft geboden aangezien de belastingadministratie slechts in enkele beperkte gevallen vrijstelling van schadevergoedingen voor morele schade aanneemt.