Terreurdreiging - Recht op loon?

Terug
Datum:
23 Nov 2015

De terreurdreiging in ons land kan een belangrijke impact hebben op uw onderneming indien deze de deuren moet sluiten of indien uw werknemers hierdoor niet (tijdig) op het werk geraken.

De vraag rijst of u verplicht bent uw werknemers in dat geval loon te betalen. 

De werkgever moet in principe enkel loon betalen aan een werknemer die zich normaal naar het werk begeeft, maar volledig onafhankelijk van zijn wil niet (tijdig) aankomt. Hetzelfde geldt voor een werknemer die wel op het werk aankomt, maar zijn werk niet kan aanvatten of voortzetten om een reden onafhankelijk van zijn wil.

Zo heeft een werknemer die afgelopen zaterdag niet of te laat op het werk is aangekomen omwille van de plotse stillegging van het openbaar vervoer in Brussel bijvoorbeeld recht op  loon. Deze week is de situatie anders: de werknemers zijn immers op voorhand op de hoogte van de problemen met het openbaar vervoer, zodat zij verwacht worden hun voorzorgen te nemen. Een werknemer die vandaag (maandag 23 november 2015) omwille van de problemen met het openbaar vervoer niet (tijdig) op het werk geraakt, moet je als werkgever in principe niet betalen.

Werknemers die geen recht hebben op loon, kunnen daarentegen wel aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien er sprake is van “overmacht”. De Minister van Werk heeft bevestigd dat de volgende gevallen als overmacht kunnen worden gekwalificeerd:

  • wegens de plotse sluiting van de Brusselse scholen hebben werknemers geen opvang voor hun kinderen en zijn zij genoodzaakt thuis te blijven;
  • de onderneming is gesloten op bevel van de overheid;
  • het is voor een werknemer onmogelijk om op het werk te geraken bij gebrek aan vervoermiddel.

De Minister van Werk heeft hier echter wel aan toegevoegd dat overmacht inhoudt dat het werk onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd. De Minister preciseerde dat er in principe geen sprake is van overmacht indien het werk op een andere locatie kan doorgaan, bijvoorbeeld indien de werknemer van thuis uit of vanuit een ander kantoor kan werken, indien een vergadering ergens anders kan plaatsvinden,...

Het is aan de RVA om te beslissen of een bepaald geval al dan niet overmacht uitmaakt. Je moet hiertoe als werkgever bij de RVA een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid indienen.


> Actiepunt
Voor werknemers die geen recht hebben op loon, dient de werkgever de RVA te informeren over de situatie om ervoor te proberen zorgen dat deze werknemers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen. De werkgever moet ook alternatieven zoeken, door werknemers bijvoorbeeld te vragen van thuis uit te werken.