Sociale verkiezingen 2012: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: to do ná de verkiezingsdag

Terug
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Sociale verkiezingen
Datum:
7 Mei 2012

<p>Eens de stemmen geteld, resten er u slechts enkele formaliteiten meer in het kader van de sociale verkiezingen. Tenzij u te maken zou krijgen met een betwisting van het resultaat van uw verkiezingen.</p>

Eens de stemmen geteld, resten er u slechts enkele formaliteiten meer in het kader van de sociale verkiezingen. Tenzij u te maken zou krijgen met een betwisting van het resultaat van uw verkiezingen.

Eens de stembusgang voorbij is op de verkiezingsdag Y, heeft u als werkgever nog volgende verplichtingen:

  • Aanplakking van de resultaten op Y+2 (tussen 9 en 22 mei): de werkgever plakt een bericht aan met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de ondernemingsraad en/of het preventiecomité (en dus ook de werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers);
  • NIEUW: Einde datum aanplakking berichten op Y+17 (tussen 24 mei en 6 juni). De berichten die aangeplakt zijn in de onderneming moeten slechts tot deze datum aangeplakt blijven in de onderneming. Hierop zijn twee uitzonderingen: het bericht met de resultaten zoals aangeplakt op Y+2 moet wel nog blijven hangen, evenals een nieuw formulier waarop de plaats vermeld wordt waar de verschillende aankondigingen geraadpleegd kunnen worden. De werknemers kunnen dan op verzoek deze aankondigingen inkijken en dit tot en met dag Y+86. Op Y+86 (tussen 1 en 14 augustus) mogen ook deze twee berichten verwijderd worden.
  • Bewaring verkiezingsdocumenten tot Y+25 (tussen 1 en 14 juni). De werkgever ontvangt deze documenten op Y+1 in een verzegelde omslag die hij bewaart tot dag Y+25, tenzij er beroep is tegen de verkiezingsuitslag (zie hierna), in welk geval hij deze omslag moet overhandigen aan de rechtbank.

Op gerechtelijk vlak kan er beroep worden aangetekend tegen onder meer de verkiezingsuitslag en tegen de aanduiding van de werkgeversvertegenwoordigers tot uiterlijk de 13e dag na de aanplakking van de resultaten (in principe dus dag Y+15, tussen 22 mei en 4 juni). Ook bij bijvoorbeeld een materià«le (reken)fout in de verkiezingsuitslag dient de arbeidsrechtbank gevat te worden. De arbeidsrechtbank doet uitspraak op Y+69. Binnen de 15 dagen na de kennisgeving van dit vonnis kan hiertegen hoger beroep worden aangetekend bij het arbeidshof (dat uitspraak doet op Y+144). Indien de verkiezingsprocedure deels of volledig nietig wordt verklaard, dient men de gedeeltelijke of de volledige procedure opnieuw op te starten binnen de drie maanden na een definitieve uitspraak.

Tot slot breekt ook de nieuwe 'legislatuur' aan voor de ondernemingsraad en het preventiecomité die uiterlijk 30 dagen na Y+15 (dus tussen 21 juni en 4 juli) moeten geà¯nstalleerd worden via een eerste vergadering (tenzij uw huishoudelijk reglement het anders bepaalt).

Indien er evenwel een gerechtelijk beroep werd ingesteld blijven de oude ondernemingsraad en/of het oud preventiecomité functioneren tot de nieuwe samenstelling definitief is geworden.