Richtlijnen van de Europese Commissie in navolging van het arrest Test-Aankoop

Terug
Datum:
5 Jan 2012

<p>De Commissie bevestigt dat tweede pijler pensioenplannen nog steeds mogen werken met geslachtsgerelateerde sterftetafels. De Commissie verduidelijkt ook voor welke "nieuwe" individuele levensverzekerings- contracten uniseks premies en uitkeringen verplicht worden.</p><p>

De Commissie bevestigt dat tweede pijler pensioenplannen nog steeds mogen werken met geslachtsgerelateerde sterftetafels. De Commissie verduidelijkt ook voor welke "nieuwe" individuele levensverzekerings- contracten uniseks premies en uitkeringen verplicht worden.

 

Op 1 maart 2011 oordeelde het Hof van Justitie in de Test-Aankoop zaak dat vanaf 21 december 2012 zowel verzekeringspremies als - uitkeringen in het kader van verzekeringscontracten geslachtsneutraal moeten zijn (zie newsflash van 2 maart 2011 ).

Het arrest van het Hof van Justitie riep een reeks vragen op. Zo bepaalde het Hof niet duidelijk of het beginsel van geslachtsneutraliteit enkel betrekking had op nieuwe contracten gesloten vanaf 21 december 2012, dan wel of ook lopende contracten dienden aangepast te worden. Daarnaast rezen ook vragen naar de houdbaarheid van het onderscheid op basis van geslacht dat in bepaalde gevallen nog toegelaten is in de tweede pijler (ondernemings- en sectorpensioenplannen).

De EU Commissie heeft hieromtrent samen gezeten met de nationale overheden, de verzekeraars en de consumenten, en stelt een aantal richtlijnen voor, waarvan wij de belangrijkste voor u samenvatten:

  • Uniseks premies en uitkeringen in verzekeringsproducten zijn verplicht voor alle nieuwe contracten vanaf 21 december 2012. Onder "nieuwe contracten" moeten uiteraard de contracten begrepen worden die voor het eerst gesloten worden vanaf 21 december 2012. Maar verlengingen van contracten die anders zouden afgelopen zijn, vallen hier evengoed onder. Stilzwijgende verlengingen van bestaande contracten, die geen enkele handtekening vereisen van de contractspartijen, vallen hier niet onder, net zo min als aanpassingen aan een bestaand contract, zoals bijvoorbeeld premie-aanpassingen op basis van parameters die reeds in het oorspronkelijk contract waren ingeschreven.
  • De Commissie bevestigt dat de Test-Aankoop zaak geen rechtstreekse gevolgen heeft voor de pensioenregelingen van de tweede pijler. De Commissie voegt hieraan toe dat de richtlijn van toepassing op tweede pijler pensioenplannen op een heel andere manier is opgesteld dan de richtlijn die het voorwerp uitmaakte van de Test-Aankoop zaak. Het gebruik van geslachtsgerelateerde criteria blijft bijgevolg mogelijk in tweede pijler pensioenplannen, voor zover dit gerechtvaardigd wordt door actuariële factoren.

U kunt dus, zolang er geen wetgevend initiatief komt, of een andersluidend arrest van het Hof van Justitie, in uw tweede pijler pensioenplan verder gebruik maken van geslachtsgerelateerde sterftetafels voor de berekening van de verworven reserves (in plannen van het type vaste prestaties), of voor de omzetting van kapitalen in renten of omgekeerd.