Nieuwe regels deeltijdse arbeid treden in werking op 1 oktober 2017

Terug
Datum:
29 Sep 2017

Op 1 oktober 2017 treden de nieuwe regels rond deeltijdse arbeid in werking in uitvoering van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk.

Deze veranderingen beogen een administratieve vereenvoudiging en een verhoging van het krediet voor de bijkomende uren in het kader van een variabele werkregeling.

Dit houdt in een notendop het volgende in:

- De vaste deeltijdse uurroosters die inpasbaar zijn in de voltijdse uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement. Voor de variabele deeltijdse uurroosters moet een kader worden voorzien in het arbeidsreglement. Een bijkomende termijn van 6 maanden is voorzien om het arbeidsreglement op dit punt in orde te brengen.

- De arbeidsovereenkomst met een variabel uurrooster dient enkel de deeltijdse arbeidsregeling te vermelden, voor het overige kan worden verwezen naar het arbeidsreglement.

- De bekendmakingsformaliteiten worden versoepeld vermits deze voortaan elektronisch kunnen worden vervuld. Het toezicht op de afwijkingen op het uurrooster wordt gemoderniseerd vermits de nadruk nu ligt op een systeem van tijdsopvolging.

- Het krediet voor bijkomende uren in het kader van een variabele werkregeling is opgetrokken naar 3u14 vermenigvuldigd met het aantal weken in de referteperiode, met als maximum 168 uren.

> Hou rekening met de nieuwe regels

Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden.

Pas het arbeidsreglement uiterlijk op 31 maart 2018 aan indien er variabele deeltijdse uurroosters worden gebruikt.