Loonnorm 2013-2014 - Publicatie van het koninklijk besluit

Terug
Datum:
7 Mei 2013

<p>Het koninklijk besluit ter vastlegging van de maximale marge voor de ontwikkeling van de loonkosten voor de periode 2013-2014 werd op 2 mei gepubliceerd.</p>

Het koninklijk besluit ter vastlegging van de maximale marge voor de ontwikkeling van de loonkosten voor de periode 2013-2014 werd op 2 mei gepubliceerd.

Dit koninklijk besluit voorziet zoals aangekondigd (zie vorige newsflashes over dit onderwerp), dat de marge voor de ontwikkeling van de loonkosten voor de periode 2013-2014 wordt vastgelegd op 0%, afgezien van de loonindexering en eventuele baremieke verhogingen.

Overeenkomsten die tot gevolg zouden hebben dat de marge wordt overschreden zijn absoluut nietig. Indexeringen en baremieke verhogingen blijven echter toegelaten en worden niet in rekening gebracht voor de berekening van de loonmarge.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 2 mei 2013.

Tot op vandaag hebben wij geen kennis van andere wijzigingen in deze materie. Wij houden u in elk geval op de hoogte van elke verdere evolutie.

> Actiepunt

Houd rekening met de loonblokkering bij het opstellen of aanpassen van uw loonbeleid!