Limosa-melding voor zelfstandigen: risicosectoren

Terug
Limosa-melding voor zelfstandigen: risicosectoren
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Mobiliteit en immigratie
Datum:
3 Jan 2019

De opgelegde voorafgaande meldingsplicht voor buitenlandse gedetacheerde zelfstandigen (i.e. Limosa-melding) wordt beperkt tot een aantal risicosectoren. Deze risicosectoren zijn nu gekend.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 januari 2019.

Bij wet van 16 november 2015 werd de algemene Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen ingevolge een arrest van het Hof van Justitie omgevormd tot een meldingsplicht voor welbepaalde limitatief opgesomde risicosectoren.

De onmiddellijke impact van deze wijziging liet echter op zich wachten. Zowel de “sectoren” als de “procedure tot vaststelling van deze sectoren” moesten immers verder worden uitgewerkt bij koninklijk besluit.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2018 werden uiteindelijk de volgende risicosectoren vastgelegd:

  • Bouwactiviteiten;
  • Activiteiten in de vleessector;
  • Schoonmaakactiviteiten.

De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 januari 2019.

> Key message

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen beperkt tot een aantal risicosectoren.