Het advies van de Commissie Aanvullende Pensioenen is er!

Terug
Het advies van de Commissie Aanvullende Pensioenen is er!
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Pensioenen
Datum:
25 Jul 2016

Het langverwachte advies van de Commissie Aanvullende Pensioenen (CAP) in verband met de recente wijzigingen aan de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) is gepubliceerd (advies nr 38). De CAP geeft op verschillende interpretatievragen een unaniem advies, en verduidelijkt op die manier de wetgeving.

Hoe wordt de kost van de overlijdensdekking voor slapers (ex-werknemers die hun verworven pensioenreserves laten staan bij de pensioeninstelling van hun ex-werkgever) berekend in de verschillende soorten pensioentoezeggingen? Hoe kan men inzake de minimale rendementsgarantie overgaan van de horizontale methode naar de verticale methode (of omgekeerd)? Geldt de verplichte link tussen aanvullend pensioen en wettelijk pensioen ook voor slapers die reeds gepensioneerd zijn? Betekent het vereiste dat de normale pensioenleeftijd in het reglement voor nieuwe indiensttreders vanaf 2019 gelijk moet zijn aan de wettelijke pensioenleeftijd, dat men moet overgaan naar een individuele normale pensioenleeftijd? Hoe verhouden deze wijzigingen van de WAP zich tot de wet van 5 mei 2014 in verband met de harmonisatie van arbeiders en bedienden in aanvullende pensioenen?

Op deze en nog vele andere vragen geeft de CAP een antwoord.  Dit  advies bindt  de hoven en rechtbanken niet, maar wordt in de regel wel gevolgd.

De CAP wijst op het belang van de overgangsmaatregelen voor de stabiliteit en de rechtszekerheid in verband met aanvullende pensioenen. De CAP erkent evenwel dat bepaalde wijzigingen aan de WAP in specifieke gevallen afbreuk kunnen doen aan de verwachtingen van aangeslotenen, niettegenstaande de overgangsmaatregelen.

Indien u vragen heeft over de toepassing van de recente wijzigingen aan de WAP op uw pensioenreglement of -overeenkomst, loont het zeker de moeite om het advies van de CAP te raadplegen ( link ). U kan uiteraard ook altijd met uw vragen terecht bij ons pensioenteam. 

> Actiepunt
De pensioenreglementen en -overeenkomsten moeten worden aangepast aan de gewijzigde WAP tegen eind 2018. Nu het advies van de CAP gepubliceerd is, raden wij u evenwel aan om hier sneller werk van te maken. De wijzigingen aan de WAP traden immers in werking per 1 januari 2016.