Geen sociale zekerheidsbijdragen op een 'drankenpremie'

Terug
Datum:
4 Jan 2012

<p> Een 'drankenpremie' die wordt betaald door de werkgever om aan zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van gepaste dranken voor zijn werknemers te voldoen, moet niet worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.</p><p>

Een 'drankenpremie' die wordt betaald door de werkgever om aan zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van gepaste dranken voor zijn werknemers te voldoen, moet niet worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Volgens de artikelen 73 en 97 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming hebben de werkgevers de verplichting om drinkbaar water of andere gepaste dranken ter beschikking te stellen van hun werknemers.

Er rijzen hier twee vragen. De eerste vraag is of de werkgever zijn verplichting bij equivalent kan voldoen in plaats van in natura door de toekenning van een 'drankenpremie'. Zo ja, is de tweede vraag wat de parafiscale behandeling van een dergelijke premie is.

In een arrest van 21 november 2011 heeft het Hof van Cassatie bevestigend geantwoord op de eerste vraag. De werkgever mag kiezen of hij aan zijn verplichting voldoet door ofwel gepaste dranken ter beschikking te stellen, dan wel een 'drankenpremie' toe te kennen.

In hetzelfde arrest heeft het Hof van Cassatie eveneens bevestigd dat een dergelijke premie een terugbetaling vormt van kosten eigen aan de werkgever die vrijgesteld is van sociale bijdragen. Door deze premie te betalen voert de werkgever immers een verplichting uit die op hem rust.

Merk echter op dat het bedrag van de premie in verhouding moet zijn met de hoogte van de werkelijk opgelopen kosten. In de zaak die werd voorgelegd aan het Hof van Cassatie betaalde de werkgever een forfaitaire jaarlijkse premie van 100 EUR. Daarnaast werd een automaat met flessen mineraal of bruisend water voor de prijs van 0,75 EUR per fles ter beschikking gesteld. Het Hof stelde op basis hiervan vast dat het bedrag van de premie niet de waarde overtrof van de geleverde prestatie bij equivalent.