Forfaitaire dagvergoedingen - Professioneel verblijf in het buitenland van meer dan 30 dagen

Terug
Datum:
22 Okt 2013

<p>De fiscale administratie aanvaardt de toekenning van een forfaitaire dagvergoeding vrijgesteld van belasting in het geval van een professioneel verblijf in het buitenland van meer dan dertig dagen.</p>

De fiscale administratie aanvaardt de toekenning van een forfaitaire dagvergoeding vrijgesteld van belasting in het geval van een professioneel verblijf in het buitenland van meer dan dertig dagen.

De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire vrijgegeven (van 10 oktober 2013) om de regelgeving te omschrijven van toepassing op een professioneel verblijf in het buitenland van lange duur.

Tot op heden werden uitsluitend de forfaitaire dagvergoedingen toegekend aan werknemers voor een kort verblijf in het buitenland, zijnde voor maximum dertig dagen, (onder bepaalde voorwaarden) beschouwd als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, die vrijgesteld is van belasting. Met betrekking tot het bedrag werd verwezen naar de forfaitaire dagvergoeding van categorie 1, bepaald per land bij ministerieel besluit, voor de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voortaan zullen ook de forfaitaire dagvergoedingen ter terugbetaling van de kosten van een professioneel verblijf in het buitenland van meer dan dertig opeenvolgende dagen beschouwd kunnen worden als een niet belastbare onkostenvergoeding indien:

  • het maximumbedrag van de vergoeding gelijk is aan dat van categorie 2 van toepassing op de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken (lager bedrag);
  • de opdracht in het buitenland duurt langer dan dertig opeenvolgende kalenderdagen met een maximum van 24 maanden;
  • de toekenning of betaling wordt stopgezet in geval de betrokken werknemer of bestuurder zich definitief vestigt in het buitenland.

Deze nieuwe maatregel is onmiddellijk in werking getreden.

 

> Actiepunt

U vindt via deze link  de lijst met toegelaten bedragen in het geval van professioneel verblijf in het buitenland van lange duur.