Elektronische maaltijdcheques: binnenkort een realiteit!

Terug
Datum:
3 Dec 2010

<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">In het Belgisch Staatsblad van dinsdag 23 november 2010 werden twee koninklijke besluiten van 12 oktober 2010 gepubliceerd, die de invoering van de elektronische maaltijdcheques regelen.</span></span></p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;">

In het Belgisch Staatsblad van dinsdag 23 november 2010 werden twee koninklijke besluiten van 12 oktober 2010 gepubliceerd, die de invoering van de elektronische maaltijdcheques regelen. 

Het eerste koninklijk besluit bepaalt de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor "uitgevers" van maaltijdcheques in een elektronische vorm.

Het tweede koninklijk besluit regelt de voorwaarden tot vrijstelling van de RSZ-bijdragen aan de elektronische maaltijdcheques. Deze worden iedere maand in één of meer keren gecrediteerd op de "maaltijdchequerekening" van de werknemer waar ze geregistreerd en beheerd worden door de erkende uitgever. De cheques hebben een geldigheidsduur van drie maanden vanaf het ogenblik dat het bedrag op de rekening is geplaatst.

De keuze voor elektronische maaltijdcheques dient te worden vastgelegd in een ondernemings-CAO. Indien de onderneming geen vakbondsafvaardiging heeft of indien het gaat om een categorie van personeel voor wie het niet gebruikelijk is om de voorwaarden bij CAO vast te leggen, kan de keuze ook geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst. Deze keuze is omkeerbaar (het is dus mogelijk om terug te keren naar de papieren variant). De voorwaarden voor omkering moeten worden vastgelegd in de ondernemings-CAO of in het arbeidsreglement (wanneer de keuze geregeld is door een individuele overeenkomst). Zoniet is de keuze voor minstens drie maanden geldig met de mogelijkheid om deze te veranderen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand.

Het systeem van de elektronische maaltijdcheques zal worden onderworpen aan een evaluatie na drie jaar vanaf de inwerkingtreding ervan, die vastgelegd is op 1 januari 2011.

De belastingsvrijstelling voor elektronische maaltijdcheques is nog niet voorzien, maar men verwacht dat de fiscus dezelfde voorwaarden van toepassing zal verklaren.