Detachering voor een periode van meer dan 5 jaar - standpunt van de RSZ

Terug
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Mobiliteit en immigratie
Datum:
19 Jan 2012

<p>De RSZ geeft de uitzonderlijke situaties aan waarin zij, op basis van een gemotiveerd verzoek, haar akkoord kan geven voor bijkomende periodes van detachering, die vijf jaar te boven gaan.</p><p>

De RSZ geeft de uitzonderlijke situaties aan waarin zij, op basis van een gemotiveerd verzoek, haar akkoord kan geven voor bijkomende periodes van detachering, die vijf jaar te boven gaan.

 

In principe is inzake internationale sociale zekerheid de uitzondering van de detachering (die toelaat het sociale zekerheidssysteem van de lidstaat van oorspong te behouden) van toepassing op voorwaarde dat de voorzienbare duur van de arbeid in de andere lidstaat beperkt is. De voorziene duur van de detachering varieert tussen vierentwintig maanden (bijvoorbeeld, in de Europese verordening 883/2004, in de bilaterale overeenkomst België-Canada) en vijf jaar (bijvoorbeeld, in de bilaterale overeenkomst België-Amerika, - Japan).

Evenwel voorzien de teksten dat de bevoegde overheden van de betrokken lidstaten in onderling akkoord kunnen beslissen om, in het belang van de persoon, af te wijken van de detacheringsregels, waaronder deze met betrekking tot de maximale duur.

De Directie Internationale Betrekkingen van de RSZ heeft haar beleid in deze materie bevestigd. Samengevat komt het erop neer dat de RSZ en het merendeel van de andere landen systematisch instemmen met een verlenging van de duur tot 5 jaar. Daarentegen staat de RSZ een overschrijding boven de 5 jaar slechts in uitzonderlijke gevallen toe. Algemene redenen, zoals "de ervaring van de gedetacheerde werknemer" of "de evolutie van de markt" worden niet als voldoende beschouwd.

Daarentegen zou de RSZ verlengingen boven de 5 jaar in de volgende gevallen toestaan:

  • Maximum zes maanden tot één jaar extra indien de gedetacheerde werknemer nog tijd nodig heeft om de zijn toevertrouwde taken af te werken;
  • Maximum één jaar extra (in plaats van 3 jaar in het verleden) indien de gedetacheerde werknemer, binnen deze periode, zijn professionele carrière beëindigt (om toe te treden tot het pensioen, enz). De RSZ zou echter nog verlengingen tot uiterlijk 31 december 2014 aanvaarden voor de periodes die een aanvang nemen tijdens 2012 en 2013;
  • Maximum één jaar extra wanneer de onderneming naar het einde toe van de detachering een zeer ingrijpende herstructurering (fusie, overname van een onderneming, enz.) doorvoert waardoor de inhoud van de taak waarvoor de werknemer werd uitgestuurd ingrijpend verandert/uitbreidt.

De RSZ benadrukt dat een gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek tot haar moet worden gericht om een verlenging te verkrijgen.