De nieuwe loonbedragen voor 2019

Terug
Datum:
13 Nov 2018

Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn:

Basisloonbedragen

Loonbedragen 2018

Bedragen vanaf
1 januari 2019

16.100 EUR

34.180 EUR

34.819 EUR

32.200 EUR

68.361 EUR

69.639 EUR

Deze loonbedragen zijn relevant voor de toetsing van de geldigheid van een niet-concurrentiebeding, een arbitragebeding en een scholingsbeding.

> Actiepunt

Vanaf 1 januari 2019 moet u de nieuwe loonbedragen gebruiken om na te gaan of het niet-concurrentiebeding, het arbitragebeding en het scholingsbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst geldig zijn.