Collectieve resultaatsgebonden bonus (“cao 90”): Maximum 3.313 EUR bruto in 2018

Terug
Datum:
18 Dec 2017

Voor de bonus “cao 90” betaald in 2018, ligt het vrijgesteld maximumbedrag hoger dan het bedrag van vorig jaar: de geindexeerde plafonds werden bepaald op 3.313 EUR (sociaal plafond) en op 2.880 EUR (fiscaal plafond).

Een bonus toegekend in het kader van een niet-recurrent resultaatsgebonden bonusplan is,  binnen de grenzen van een plafond dat elk jaar wordt geïndexeerd, vrijgesteld van belastingen en van gewone sociale bijdragen.

De geïndexeerde bedragen voor het jaar 2018 zijn nu gekend.

Voor de vrijstelling van de gewone sociale bijdragen, werd het geïndexeerde maximumbedrag verhoogd tot 3.313 EUR bruto voor 2018 (in vergelijking met 3.255 EUR bruto vorig jaar).

Houd er evenwel rekening mee dat sinds 1 januari 2013 de bonus “cao 90” niet alleen is onderworpen aan een speciale werkgeversbijdrage ten belope van 33%, maar bovendien ook aan een persoonlijke solidariteitsbijdrage ten belope van 13,07%, af te trekken van het bruto bonusbedrag.

Voor de vrijstelling van belastingen werd het geïndexeerde maximumbedrag voor het jaar 2018 vastgesteld  op 2.880 EUR (zijnde 3.313 EUR, min de persoonlijke solidariteitsbijdrage van 13,07%).

Indien deze plafonds worden overschreden, zal het teveel onderworpen zijn aan de gewone sociale bijdragen en belastingen.

> Actiepunt
Bij het toekennen van bonussen “cao 90” in 2018 moet er rekening worden gehouden met de nieuwe maximale vrijstelling van 3.313 EUR bruto op vlak van sociale zekerheid en 2.880 EUR op fiscaal vlak.