Onze producten en diensten

We geven onze cliënten praktische adviezen aan de hand van beknopte e-mails, memo's of presentaties. Op verzoek schrijven we nota's met een grondige juridische analyse met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.

 

Overzicht

 • Onderhandeling en bemiddeling

  We begeleiden onze cliënten bij onderhandelingen over individuele of collectieve arbeidsconflicten, soms rechtstreeks met de vakbond of de advocaat van de tegenpartij, soms met tussenkomst van een externe bemiddelaar.

 • Procesvoering en arbitrage

  Er verschijnen bijna dagelijks advocaten van ons kantoor in de 27 arbeidsrechtbanken en 5 arbeidshoven in ons land. Voor cliënten met meerdere lopende zaken organiseren we een procesmanagement- en rapporteringssysteem.

 • Berekening van vergoedingen

  We berekenen de vergoedingen bij individuele en collectieve ontslagen, rekening houdend met de praktijk van de arbeidsgerechten en met onze ervaring in vakbondsonderhandelingen. We berekenen eveneens de toepasselijke belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

  Via onze databank kunnen we simulaties uitvoeren met de hoogst mogelijke graad van accuraatheid.

 • "Eerstehulpkits"

  We hebben "eerstehulpkits" voor individuele en collectieve ontslagen en voor het opstarten van activiteiten in België, die jou binnen een zeer kort tijdsbestek een idee geven van de kosten, procedure, timing en, algemener, van de te volgen stappen.

 • Opleiding en training in de onderneming

  We geven opleidingen op maat bij onze cliënten ter plaatse over alle relevante onderwerpen van onze praktijkgebieden.

  We geven aangepaste trainingen voor ondernemingsraden, pensioenfondsen, de raad van bestuur of andere specifieke groepen.

 • Webinar en conference call training

  We geven opleidingen aan cliënten via webinar of conference call over alle relevante onderwerpen binnen onze expertise. We organiseren zowel inleidende opleidingen over algemene onderwerpen als op-maat-sessies over specifieke onderwerpen die relevant zijn voor onze cliënten.

  Nu en dan organiseren we ook gratis webinars, toegankelijk voor al onze cliënten, over recente wettelijke ontwikkelingen binnen ons expertisegebied.

 • Sociale audits en compliance

  We voeren audits uit van alle juridische aspecten van HR in de context van overnames, due diligence en integratie na overname of in verband met lopende interne controles, compliance of kostenbesparende programma's.

 • Sociale, belasting- en andere formaliteiten

  We assisteren bij het vervullen van allerlei administratieve formaliteiten die verband houden met het aanwerven van personeel, het aanvragen van werkvergunningen, aanmeldingen bij LIMOSA, het voorbereiden van belastingaangiften, publicaties voor vennootschappen, enz.

 • Bijstand in de relatie met overheden en in geval van controle

  We assisteren onze cliënten wanneer controles worden gehouden door sociale inspecties, belastinginspecties of andere publieke instanties.

  We zijn actief betrokken bij dergelijke controleprocedures en de daaropvolgende onderhandelingen met de overheden, maar ook bij gerechtelijke procedures.