Sara Torrekens

Sara Torrekens

Counsel

Bureau:
Courtrai
Langues:
néerlandais - français - anglais

Sara se consacre au droit du travail individuel et collectif, et également au droit de la sécurité sociale. Elle a développé au sein du droit social une spécialisation dans un bon nombre de domaines, parmi lesquels la prévention et la protection au travail (sécurité et santé des travailleurs) et les accidents du travail, en particulier les aspects civils et pénaux de la responsabilité en cas d'accident grave. Ceci comprend l'octroi de conseils et d'une assistance aux entreprises et au management, mais également la gestion de procédures civiles et pénales. Elle collabore très régulièrement à des séminaires et publications à propos de ces matières ou d'autres matières encore.

Au sein de Ius Laboris, Sara est co-présidente d'un groupe de travail international d'avocats qui sont spécialisés en matière de bien-être des travailleurs au travail et des risques de responsabilité y relatifs pour les entreprises et gérants. Ce groupe de travail international vise entre autres un échange d'informations et de connaissances, en vue d'élaborer des solutions pragmatiques et pratiques pour des entreprises avec un champ d'activités international.

Sara est licenciée en droit de l’Université de Gand (UGent). Elle fut membre de 1999 à 2000 de l’Ordre des avocats du barreau de Gand. Depuis 2001, elle est membre de l’Ordre des avocats du barreau de Courtrai.

Insights by Sara Torrekens
Is de coronacrisis ook een HR-crisis?
23 Mar 2020 | Lire plus
Human risk management 'pur sang'
1 Fév 2019 | Lire plus
Ontslagbescherming van de preventieadviseurs
1 Aoû 2018 | Lire plus
Steeds strengere straffen
20 Mar 2018 | Lire plus
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
1 Jan 2018 | Lire plus
Moeten alle documenten aangepast worden bij verhuizing naar het Nederlands taalgebied?
11 Mai 2016 | Lire plus
Ontslag om dringende reden: pas op bij het tellen van de 3 'werkdagen'
11 Mai 2016 | Lire plus
Kan een zwangere werkneemster ontslagen worden?
13 Avr 2016 | Lire plus
Controle op e-mail en chatberichten: schending van de privacy?
13 Avr 2016 | Lire plus
Aandelenopties weigeren = recht op een cash bonus?
13 Avr 2016 | Lire plus
Slaat het Grondwettelijk Hof een bres in de burgerlijke immuniteit van de werkgever na een arbeidsongeval? Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 mei 2015
9 Mar 2016 | Lire plus
Moet bedrijf dat plots onder kiesdrempel zakt, nog sociale verkiezingen organiseren?
1 Mar 2016 | Lire plus
Wat als het fout loopt?
1 Mar 2016 | Lire plus
Ontslag om dringende reden blijft, ook na strafrechtelijke, vrijspraak voor die feiten?
23 Fév 2016 | Lire plus
Welke valkuilen schuilen onder een impliciet ontslag?
1 Jan 2016 | Lire plus
Is dreigen met ontslag om dringende reden 'moreel geweld'?
1 Jan 2016 | Lire plus
Wie heeft recht op uitwinningsvergoeding?
1 Jan 2016 | Lire plus
Vormen videobeelden van een privédetective geldig bewijs?
1 Déc 2015 | Lire plus
Wanneer kan een tekortkoming bestempeld worden als insubordinatie?
28 Oct 2015 | Lire plus
Wat is impact van 'oud' proefbeding op 'nieuwe' opzeggingstermijnen?
28 Oct 2015 | Lire plus
Ontslag na miskraam: inbreuk op moederschapsbescherming, discriminatie en misbruik van ontslagrecht?
1 Oct 2015 | Lire plus
U wil een buitenlandse werknemer aanwerven: welke regels moet u naleven?
1 Oct 2015 | Lire plus
Wie strijkt voordelen op als 'handelsvertegenwoordiger'?
10 Sep 2015 | Lire plus
Kan zwangere werkneemster zich beroepen op facebook-bericht om ontslagbescherming te claimen?
19 Jui 2015 | Lire plus
Maakt niet-slagen voor rijexamen einde aan arbeidsovereenkomst?
19 Jui 2015 | Lire plus
Diefstal door een werknemer, (g)een dringende reden?
19 Jui 2015 | Lire plus
Kan ('beschermde') werknemer ontslagen worden wegens zijn houding?
15 Mai 2015 | Lire plus
Wat als werknemer al een contract met andere werkgever tekent?
15 Mai 2015 | Lire plus
Krijgt werkneemster met ivf-behandeling moederschapsbescherming?
15 Mai 2015 | Lire plus
Volstaat afgifte van formulier C4 als bewijs van ontslag?
17 Avr 2015 | Lire plus
Hoe belangrijk is welzijn op het werk voor voortbestaan arbeidsovereenkomst?
17 Avr 2015 | Lire plus
Ook werkgever heeft recht op privacy
1 Mar 2015 | Lire plus
Kunnen uitlatingen op Facebook een ontslag om dringende reden rechtvaardigen?
6 Fév 2015 | Lire plus
Is elke werknemer met een commerciële functie een handelsvertegenwoordiger?
6 Fév 2015 | Lire plus
Mag een werknemer zich negatief uitlaten over zijn werkgever op Twitter?
9 Jan 2015 | Lire plus
Strijd tegen schijnzelfstandigheid: let op het contract
1 Déc 2014 | Lire plus
Kunnen 'onwettige' camerabeelden toch als bewijs dienen
7 Nov 2014 | Lire plus
Kunnen privéfeiten leiden tot ontslag?
7 Nov 2014 | Lire plus
Hebben niet-eer-werknemers op zakenreis in België arbeidskaart of visum nodig?
7 Nov 2014 | Lire plus
Mag werkgever een werknemer verbieden om andere professionele activiteiten te verrichten?
1 Oct 2014 | Lire plus
Ouderschapsverlof: is de werknemer altijd beschermd?
1 Sep 2014 | Lire plus
Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever)
6 Jui 2014 | Lire plus
Het toenemend belang van een goed ontslagmotief (en het bewijs ervan!)
6 Jui 2014 | Lire plus
Alleen Vlaams in Vlaanderen?
6 Jui 2014 | Lire plus
Ontslag om dringende reden wegens oneerlijke concurrentie
9 Mai 2014 | Lire plus
Mag werkgever snoeien in het aantal overuren?
9 Mai 2014 | Lire plus
Ongeval met bedrijfswagen: wordt schadevergoeding ingehouden van het loon?
11 Avr 2014 | Lire plus
Hoelang mag onderzoek voor ontslag om dringende reden duren?
7 Mar 2014 | Lire plus
Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk - Een Belgisch-Nederlandse confrontatie
17 Fév 2014 | Lire plus
Wanneer is concurrentie van ex-werknemer 'oneerlijk'?
7 Fév 2014 | Lire plus
In welke taal? Vakantiegeld op vakantiegeld
1 Jan 2014 | Lire plus
Kan verschil in pensioenbijdragen?
1 Déc 2013 | Lire plus
Negatieve uitlatingen op Facebook
1 Déc 2013 | Lire plus
Arbeidsovereenkomst met proefbeding: opzegbaar voor aanvang?
8 Nov 2013 | Lire plus
Opzegging via gewone brief: wat zijn de gevolgen?
11 Oct 2013 | Lire plus
Onrechtmatig verkregen bewijs kan toch doorslag geven - Houding werknemer na ontslag
1 Sep 2013 | Lire plus
Krijgt ontslagen preventieadviseur sowieso beschermingsvergoeding?
7 Jui 2013 | Lire plus
Wanneer gelden e-mails als bewijsmateriaal?
1 Jui 2013 | Lire plus
Eind Vlaams taaldecreet
10 Mai 2013 | Lire plus
Werkhervatting na dringende reden?
10 Mai 2013 | Lire plus
Sociale zekerheidsbijdragen op reizen
10 Mai 2013 | Lire plus
Leveren camerabeelden wel een bewijs?
12 Avr 2013 | Lire plus
Is arbeidsrechtbank gebonden door oordeel van strafrechter?
8 Mar 2013 | Lire plus
Hoelang duurt een geschorste opzeggingstermijn?
8 Mar 2013 | Lire plus
Definitieve arbeidsongeschiktheid: bewijslast weegt zwaar
25 Jan 2013 | Lire plus
Deelname aan incentive-reizen: onderworpen aan RSZ?
25 Jan 2013 | Lire plus
De 'redelijke termijn': talmende overheid doet administratieve boete verdampen
25 Jan 2013 | Lire plus
Is een werkgever gebonden door een aanbod van tewerkstelling?
7 Déc 2012 | Lire plus
Kan gerechtsdeurwaarder tegenbewijs leveren van arbeidsongeschiktheid?
7 Déc 2012 | Lire plus
Hoe kan een werkgever bewijzen dat een werknemer een loonsverlaging aanvaard heeft?
7 Déc 2012 | Lire plus
Pesterijen op het werk kunnen leiden tot strafvervolging
1 Déc 2012 | Lire plus
Preventie-adviseur of niet, dat is de vraag...
1 Nov 2012 | Lire plus
Beëindiging arbeidsovereenkomst met proefbeding voor werkaanvatting
8 Jui 2012 | Lire plus
Ontslag om dringende reden en bewijslast: let op voor valkuilen
8 Jui 2012 | Lire plus
Is beschermingsvergoeding cumuleerbaar met werkzekerheidsvergoeding?
11 Mai 2012 | Lire plus
Langzaam werken: dringende reden?
11 Mai 2012 | Lire plus
"Vertrek in onderling akkoord of om dringende reden!": moreel geweld?
11 Mai 2012 | Lire plus
Mag afgewezen sollicitant weten andere kandidaat werd aangeworven?
11 Mai 2012 | Lire plus
Vrijwilliger of werknemer?
6 Avr 2012 | Lire plus
Wilsgebrek brengt geldigheid van overeenkomst gedrang: onder welke voorwaarden?
6 Avr 2012 | Lire plus
'Onwettige afwezigheid' of 'vrijwillige afwezigheid', een wereld van verschil
6 Avr 2012 | Lire plus
Niet-concurrentiebeding, maar kunt u wel concurreren?
9 Mar 2012 | Lire plus
Werkgever belooft arbeidscontract aan uitzendkracht: belofte maakt schuld
9 Mar 2012 | Lire plus
Paaseitjes: dringende reden?
9 Mar 2012 | Lire plus
Opzegvergoeding bij ontslag tijdens deeltijds tijdskrediet: berekend op deeltijds loon
10 Fév 2012 | Lire plus
Opzegvergoeding bij ontslag tijdens deeltijds tijdskrediet: berekend op deeltijds loon
10 Fév 2012 | Lire plus
Ontslag interne preventieadviseur: moeilijk maar niet onmogelijk
10 Fév 2012 | Lire plus
Relevante uitspraken in het arbeidsrecht, geselecteerd door Sara Torrekens
1 Fév 2012 | Lire plus
Negatieve uitlatingen over werkgever op Facebook: ontslag om dringende reden?
13 Jan 2012 | Lire plus
Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank
1 Jan 2012 | Lire plus
Praktisch inzicht in de uitspraken van de arbeidsrechtbank
9 Déc 2011 | Lire plus
Verlies van ontslagbescherming op 65 jaar: verboden leeftijdsdiscriminatie?
9 Déc 2011 | Lire plus
Werknemer liegt over zelfstandige activiteit: ontslag om dringende reden?
9 Déc 2011 | Lire plus
Werknemer bereidt concurrentie met werkgever voor: wat mag hij al doen?
9 Déc 2011 | Lire plus
Beroepsverbod voor piloten na 60 jaar is discriminatoir
1 Nov 2011 | Lire plus
Zwangerschap en discriminatie op basis van geslacht
1 Nov 2011 | Lire plus
Concurrerende activiteiten van werknemer = dringende reden?
14 Oct 2011 | Lire plus
Bewijs dringende reden: gewogen, maar te licht bevonden...
1 Sep 2011 | Lire plus
Afstand doen van concurrentiebeding kan mondeling
10 Jui 2011 | Lire plus
Bescherming na pestklacht is niet absoluut
10 Jui 2011 | Lire plus
Werken in meer dan één land: welk recht is van toepassing?
10 Jui 2011 | Lire plus
Taalgebruik tussen werkgevers en werknemers streng gesanctioneerd
13 Mai 2011 | Lire plus
Uitvinding van een werknemer: eigendom van de werkgever?
13 Mai 2011 | Lire plus
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij deeltijdse arbeid: weerlegbaar of onweerlegbaar?
13 Mai 2011 | Lire plus
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij deeltijdse arbeid: RSZ bijt in het zand
11 Mar 2011 | Lire plus
Kan werknemer afstand doen van recht op compensatoire concurrentievergoeding?
11 Mar 2011 | Lire plus
Geslacht als risicofactor in verzekeringen strijdig met Europese grondrechten
11 Mar 2011 | Lire plus
De 'handelsvertegenwoordiger' en zijn 'aanbreng van clientèle'
11 Mar 2011 | Lire plus
Is een concurrentiebeding mogelijk voor een HR-manager?
11 Fév 2011 | Lire plus
Schijnzelfstandig of niet: Hof van Cassatie zet puntjes op de i
11 Fév 2011 | Lire plus
Wanneer verjaart een sociaalrechtelijk misdrijf?
11 Fév 2011 | Lire plus
RSZ verliest pleit wegens gebrek aan bewijs: verhoor van 'dwalende' werkgever is onvoldoende
11 Fév 2011 | Lire plus
Zijn vrijwillige-vertrekpremies vrij van RSZ?
14 Déc 2010 | Lire plus
Legt het Europees Hof het stakingsrecht aan banden?
1 Déc 2010 | Lire plus
Wie is schijnzelfstandige?
1 Déc 2010 | Lire plus
Is verkorte opzeggingstermijn voor 65-plussers discriminatoir?
18 Nov 2010 | Lire plus
Bewijslast voor de werkgever bij willekeurig ontslag wordt streng beoordeeld
18 Nov 2010 | Lire plus
Is office manager van uitzendkantoor een handelsvertegenwoordiger?
28 Sep 2010 | Lire plus
Kan beschermde werknemer afstand doen van recht op beschermingsvergoeding ?
1 Sep 2010 | Lire plus
Begrip 'anciënniteit' bij de overheid
17 Aoû 2010 | Lire plus
Ernstig arbeidsongeval kan leiden tot strafvervolging
17 Aoû 2010 | Lire plus
Aanvullende opzeggingsvergoeding: een voorwaardelijk recht?
17 Aoû 2010 | Lire plus
Ontslag om dringende reden: hoe beoordeelt de rechter het ogenblik van 'kennisname'?
22 Jui 2010 | Lire plus
Beïnvloedt zwangerschap duur van opzeggingstermijn?
1 Jui 2010 | Lire plus
Wat te doen na een arbeidsongeval?
21 Mai 2010 | Lire plus
Werkgever bepaalt wie afvloeit bij herstructurering
1 Mai 2010 | Lire plus
Aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval
20 Avr 2010 | Lire plus
Concurrentiebeding, een dure zaak voor de werkgever?
13 Oct 2009 | Lire plus
Publieke verklaring over aanwervingsbeleid: vermoeden van discriminatie?
29 Sep 2009 | Lire plus
Niet bewezen dringende reden: bijkomende schadevergoeding?
29 Sep 2009 | Lire plus
Ontslag om dringende reden door onbevoegd persoon: onregelmatig?
29 Sep 2009 | Lire plus
Hoe managet u een arbeidsongeval?
26 Mai 2009 | Lire plus
Pas d'économies sur la sécurité
30 Avr 2009 | Lire plus
Voorzitter in kortgeding kan bevel opleggen om werknemer in zijn functie te herstellen
18 Déc 2008 | Lire plus
Houding werkgever van belang bij beoordeling 'dringende reden'
21 Nov 2008 | Lire plus
Controle en recht op privacy: 'a never ending story'
21 Nov 2008 | Lire plus
Controle en recht op privacy: 'a never ending story'
21 Nov 2008 | Lire plus
Kostenvergoeding of verdoken loon?
19 Sep 2008 | Lire plus
Opzegbrief in verkeerde taal is 'absoluut nietig'
19 Sep 2008 | Lire plus
Mag zieke werknemer bedrijfsgoederen houden?
19 Sep 2008 | Lire plus
Werknemer neemt firmawagen over: RSZ controleert
16 Mai 2008 | Lire plus
Kennisgeving van dringende reden moet precies zijn
16 Mai 2008 | Lire plus
Ontslag van veelvuldig zieke arbeider willekeurig?
16 Mai 2008 | Lire plus
Onwetendheid is geen wilsgebrek
16 Mai 2008 | Lire plus