Webinar met LegalNews 'Binden en belonen van medewerkers'

Retour

Webinar met LegalNews 'Binden en belonen van medewerkers'

Date de début:
1 Oct 2021
Heure de début:
15:30
Date de fin:
1 Oct 2021
Heure de fin:
17:30

Beschrijving

De ‘war for talent’ is volop aan de gang. Enerzijds ondervinden ondernemingen steeds meer moeite om goede medewerkers aan te trekken en anderzijds wordt het ook steeds moeilijker om deze medewerkers aan boord te houden. Tijdens deze webinar wordt ingegaan op enkele creatieve manieren om medewerkers te belonen én te binden aan de onderneming.

Naast de klassieke technieken zoals bonussen en winstpremies wordt vooral ingegaan op het verlenen van aandelen en aandelenopties. Maar wat zijn de sociaalrechtelijke en fiscale gevolgen hiervan? Hoe zit het dan met stemrecht? Wat met zelfstandige medewerkers of buitenlandse werknemers?

Programma

15.30 – 17.00: uiteenzetting

Binden en belonen met (potentieel) medezeggenschap

 • Optie op aandelen vs. Inschrijvingsrechten (warrants)
  • Toepassingsgebied
   • Opties/warrants?
   • Door wie?
   • Voor wie?
   • Bedrag?
   • Formaliteiten?
   • Wat bij ontslag?
  • Fiscale gevolgen voor werkgever en werknemer – internationale aandachtspunten
  • Sociaalrechtelijke gevolgen (loon?) – 20%-grens
  • Stemrecht – call/put opties
 • Koop van aandelen
  • Toepassingsgebied
   • Aandelen?
   • Door wie?
   • Voor wie?
   • Bedrag?
   • Formaliteiten?
   • Wat bij ontslag?
  • Fiscale gevolgen voor werkgever en werknemer – 100/120en regeling
  • Sociaalrechtelijke gevolgen (loon?)
  • Stemrecht
 • Voor iedereen?
  • Tijdelijke werknemers
  • Buitenlandse werknemers – internationale aspecten
  • Zelfstandigen

Creatief belonen zonder medezeggenschap

 • Bonus en tantième
  • Toepassingsgebied
  • Voor- en nadelen
 • Overdracht van auteursrechten
  • Toepassingsgebied
  • Rulingpraktijk
  • Voor- en nadelen
 • Cao90 (niet recurrente resultaatsgebonden bonus)
  • Toepassingsgebied
  • Voor- en nadelen
 • Winstpremie
  • Toepassingsgebied
  • Voor- en nadelen
 • Verzekeringen
  • Toepassingsgebied
  • Voor- en nadelen
 • Onkostenvergoedingen (geen loon!)
  • Toepassingsgebied
  • Voor- en nadelen

17.00 – 17.30u: vraagstelling

Conférenciers