Afgiftebewijs volstaat als bewijs van aangetekende verzending opzeggingsbrief

Retour