Sara Torrekens

Sara Torrekens

Counsel

Office:
Kortrijk
Languages:
Dutch - French - English

Sara concentrates on individual and collective labour law, as well as on social security law. In the social law context, she has developed a specialization in various matters, including workforce health protection and accident prevention. Her work covers not only the provision of advice but also support with regard to the civil and penal procedures after a work accident. With regard to the latter and other matters, she regularly speaks at seminars and is the author of numerous publications.

Within Ius Laboris, Sara is the co-chair of an international working group of attorneys specialised in the areas of the welfare of employees at work and the associated liability risks for undertakings and managers. This international working group aims to, among others, the exchange of information and knowledge, in view of the creation of suitable practical solutions for undertakings with an international business field.

Sara holds a Law degree from the Gent University (UGent). Between 1999 and 2000, she was a member of the lawyers’ Order of the Gent Bar. Since 2001, she belongs to the lawyers’ Order of the Kortrijk Bar.

Insights by Sara Torrekens
Is de coronacrisis ook een HR-crisis?
23 Mar 2020 | Read more
Human risk management 'pur sang'
01 Feb 2019 | Read more
Ontslagbescherming van de preventieadviseurs
01 Aug 2018 | Read more
Steeds strengere straffen
20 Mar 2018 | Read more
Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar...opnieuw anders bekeken / La loi du 3 juillet 1978 40 ans après... à nouveau vue sous un angle différent
01 Jan 2018 | Read more
Moeten alle documenten aangepast worden bij verhuizing naar het Nederlands taalgebied?
11 May 2016 | Read more
Ontslag om dringende reden: pas op bij het tellen van de 3 'werkdagen'
11 May 2016 | Read more
Kan een zwangere werkneemster ontslagen worden?
13 Apr 2016 | Read more
Controle op e-mail en chatberichten: schending van de privacy?
13 Apr 2016 | Read more
Aandelenopties weigeren = recht op een cash bonus?
13 Apr 2016 | Read more
Slaat het Grondwettelijk Hof een bres in de burgerlijke immuniteit van de werkgever na een arbeidsongeval? Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 mei 2015
09 Mar 2016 | Read more
Moet bedrijf dat plots onder kiesdrempel zakt, nog sociale verkiezingen organiseren?
01 Mar 2016 | Read more
Wat als het fout loopt?
01 Mar 2016 | Read more
Ontslag om dringende reden blijft, ook na strafrechtelijke, vrijspraak voor die feiten?
23 Feb 2016 | Read more
Welke valkuilen schuilen onder een impliciet ontslag?
01 Jan 2016 | Read more
Is dreigen met ontslag om dringende reden 'moreel geweld'?
01 Jan 2016 | Read more
Wie heeft recht op uitwinningsvergoeding?
01 Jan 2016 | Read more
Vormen videobeelden van een privédetective geldig bewijs?
01 Dec 2015 | Read more
Wanneer kan een tekortkoming bestempeld worden als insubordinatie?
28 Oct 2015 | Read more
Wat is impact van 'oud' proefbeding op 'nieuwe' opzeggingstermijnen?
28 Oct 2015 | Read more
Ontslag na miskraam: inbreuk op moederschapsbescherming, discriminatie en misbruik van ontslagrecht?
01 Oct 2015 | Read more
U wil een buitenlandse werknemer aanwerven: welke regels moet u naleven?
01 Oct 2015 | Read more
Wie strijkt voordelen op als 'handelsvertegenwoordiger'?
10 Sep 2015 | Read more
Kan zwangere werkneemster zich beroepen op facebook-bericht om ontslagbescherming te claimen?
19 Jun 2015 | Read more
Maakt niet-slagen voor rijexamen einde aan arbeidsovereenkomst?
19 Jun 2015 | Read more
Diefstal door een werknemer, (g)een dringende reden?
19 Jun 2015 | Read more
Kan ('beschermde') werknemer ontslagen worden wegens zijn houding?
15 May 2015 | Read more
Wat als werknemer al een contract met andere werkgever tekent?
15 May 2015 | Read more
Krijgt werkneemster met ivf-behandeling moederschapsbescherming?
15 May 2015 | Read more
Volstaat afgifte van formulier C4 als bewijs van ontslag?
17 Apr 2015 | Read more
Hoe belangrijk is welzijn op het werk voor voortbestaan arbeidsovereenkomst?
17 Apr 2015 | Read more
Ook werkgever heeft recht op privacy
01 Mar 2015 | Read more
Kunnen uitlatingen op Facebook een ontslag om dringende reden rechtvaardigen?
06 Feb 2015 | Read more
Is elke werknemer met een commerciële functie een handelsvertegenwoordiger?
06 Feb 2015 | Read more
Mag een werknemer zich negatief uitlaten over zijn werkgever op Twitter?
09 Jan 2015 | Read more
Strijd tegen schijnzelfstandigheid: let op het contract
01 Dec 2014 | Read more
Kunnen 'onwettige' camerabeelden toch als bewijs dienen?
07 Nov 2014 | Read more
Kunnen privéfeiten leiden tot ontslag?
07 Nov 2014 | Read more
Hebben niet-eer-werknemers op zakenreis in België arbeidskaart of visum nodig?
07 Nov 2014 | Read more
Mag werkgever een werknemer verbieden om andere professionele activiteiten te verrichten?
01 Oct 2014 | Read more
Ouderschapsverlof: is de werknemer altijd beschermd?
01 Sep 2014 | Read more
Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan zware gevolgen hebben (ook voor werkgever)
06 Jun 2014 | Read more
Het toenemend belang van een goed ontslagmotief (en het bewijs ervan!)
06 Jun 2014 | Read more
Alleen Vlaams in Vlaanderen?
06 Jun 2014 | Read more
Ontslag om dringende reden wegens oneerlijke concurrentie
09 May 2014 | Read more
Mag werkgever snoeien in het aantal overuren?
09 May 2014 | Read more
Ongeval met bedrijfswagen: wordt schadevergoeding ingehouden van het loon?
11 Apr 2014 | Read more
Hoelang mag onderzoek voor ontslag om dringende reden duren?
07 Mar 2014 | Read more
Werknemersbetrokkenheid en inbreng van deskundigen in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk - Een Belgisch-Nederlandse confrontatie
17 Feb 2014 | Read more
Wanneer is concurrentie van ex-werknemer 'oneerlijk'?
07 Feb 2014 | Read more
In welke taal? Vakantiegeld op vakantiegeld
01 Jan 2014 | Read more
Kan verschil in pensioenbijdragen?
01 Dec 2013 | Read more
Negatieve uitlatingen op Facebook
01 Dec 2013 | Read more
Arbeidsovereenkomst met proefbeding: opzegbaar voor aanvang?
08 Nov 2013 | Read more
Opzegging via gewone brief: wat zijn de gevolgen?
11 Oct 2013 | Read more
Onrechtmatig verkregen bewijs kan toch doorslag geven - Houding werknemer na ontslag
01 Sep 2013 | Read more
Krijgt ontslagen preventieadviseur sowieso beschermingsvergoeding?
07 Jun 2013 | Read more
Wanneer gelden e-mails als bewijsmateriaal?
01 Jun 2013 | Read more
Eind Vlaams taaldecreet?
10 May 2013 | Read more
Werkhervatting na dringende reden
10 May 2013 | Read more
Sociale zekerheidsbijdragen op reizen?
10 May 2013 | Read more
Leveren camerabeelden wel een bewijs?
12 Apr 2013 | Read more
Is arbeidsrechtbank gebonden door oordeel van strafrechter?
08 Mar 2013 | Read more
Hoelang duurt een geschorste opzeggingstermijn?
08 Mar 2013 | Read more
Definitieve arbeidsongeschiktheid: bewijslast weegt zwaar
25 Jan 2013 | Read more
Deelname aan incentive-reizen: onderworpen aan RSZ?
25 Jan 2013 | Read more
De 'redelijke termijn': talmende overheid doet administratieve boete verdampen
25 Jan 2013 | Read more
Is een werkgever gebonden door een aanbod van tewerkstelling?
07 Dec 2012 | Read more
Kan gerechtsdeurwaarder tegenbewijs leveren van arbeidsongeschiktheid?
07 Dec 2012 | Read more
Hoe kan een werkgever bewijzen dat een werknemer een loonsverlaging aanvaard heeft?
07 Dec 2012 | Read more
Pesterijen op het werk kunnen leiden tot strafvervolging
01 Dec 2012 | Read more
Preventie-adviseur of niet, dat is de vraag...
01 Nov 2012 | Read more
Beëindiging arbeidsovereenkomst met proefbeding voor werkaanvatting
08 Jun 2012 | Read more
Ontslag om dringende reden en bewijslast: let op voor de valkuilen
08 Jun 2012 | Read more
Is beschermingsvergoeding cumuleerbaar met werkzekerheidsvergoeding?
11 May 2012 | Read more
Langzaam werken: dringende reden?
11 May 2012 | Read more
"Vertrek in onderling akkoord of om dringende reden!": moreel geweld?
11 May 2012 | Read more
Mag afgewezen sollicitant weten of andere kandidaat werd aangeworven?
11 May 2012 | Read more
Vrijwilliger of werknemer?
06 Apr 2012 | Read more
Wilsgebrek brengt geldigheid van overeenkomst in gedrang: onder welke voorwaarden?
06 Apr 2012 | Read more
'Onwettige afwezigheid' of 'vrijwillige afwezigheid', een wereld van verschil
06 Apr 2012 | Read more
Niet-concurrentiebeding, maar kunt u wel concurreren?
09 Mar 2012 | Read more
Werkgever belooft arbeidscontract aan uitzendkracht: belofte maakt schuld
09 Mar 2012 | Read more
Paaseitjes: dringende reden?
09 Mar 2012 | Read more
Opzegvergoeding bij ontslag tijdens deeltijds tijdskrediet: berekend op deeltijds loon
10 Feb 2012 | Read more
Kennisgeving dringende reden op het verkeerde adres: ontslag niet geldig?
10 Feb 2012 | Read more
Ontslag interne preventieadviseur: moeilijk maar niet onmogelijk
10 Feb 2012 | Read more
Relevante uitspraken in het arbeidsrecht, geselecteerd door Sara Torrekens
01 Feb 2012 | Read more
Negatieve uitlatingen over werkgever op Facebook: ontslag om dringende reden?
13 Jan 2012 | Read more
Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank
01 Jan 2012 | Read more
Praktisch inzicht in de uitspraken van de arbeidsrechtbank
09 Dec 2011 | Read more
Verlies van ontslagbescherming op 65 jaar: verboden leeftijdsdiscriminatie?
09 Dec 2011 | Read more
Werknemer liegt over zelfstandige activiteit: ontslag om dringende reden?
09 Dec 2011 | Read more
Werknemer bereidt concurrentie met werkgever voor: wat mag hij al doen?
09 Dec 2011 | Read more
Beroepsverbod voor piloten na 60 jaar is discriminatoir
01 Nov 2011 | Read more
Zwangerschap en discriminatie op basis van geslacht
01 Nov 2011 | Read more
Concurrerende activiteiten van werknemer = dringende reden?
14 Oct 2011 | Read more
Bewijs dringende reden: gewogen, maar te licht bevonden...
01 Sep 2011 | Read more
Afstand doen van concurrentiebeding kan mondeling
10 Jun 2011 | Read more
Bescherming na pestklacht is niet absoluut
10 Jun 2011 | Read more
Werken in meer dan één land: welk recht is van toepassing?
10 Jun 2011 | Read more
Taalgebruik tussen werkgevers en werknemers streng gesanctioneerd
13 May 2011 | Read more
Uitvinding van een werknemer: eigendom van de werkgever?
13 May 2011 | Read more
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij deeltijdse arbeid: weerlegbaar of onweerlegbaar?
13 May 2011 | Read more
Vermoeden van voltijdse tewerkstelling bij deeltijdse arbeid: RSZ bijt in het zand
11 Mar 2011 | Read more
Kan werknemer afstand doen van recht op compensatoire concurrentievergoeding?
11 Mar 2011 | Read more
Geslacht als risicofactor in verzekeringen strijdig met Europese grondrechten
11 Mar 2011 | Read more
De 'handelsvertegenwoordiger' en zijn 'aanbreng van clientèle'
11 Mar 2011 | Read more
Is een concurrentiebeding mogelijk voor een HR-manager?
11 Feb 2011 | Read more
Schijnzelfstandig of niet: Hof van Cassatie zet puntjes op de i
11 Feb 2011 | Read more
Wanneer verjaart een sociaalrechtelijk misdrijf?
11 Feb 2011 | Read more
RSZ verliest pleit wegens gebrek aan bewijs: verhoor van 'dwalende' werkgever is onvoldoende
11 Feb 2011 | Read more
Zijn vrijwillige-vertrekpremies vrij van RSZ?
14 Dec 2010 | Read more
Legt het Europees Hof het stakingsrecht aan banden?
01 Dec 2010 | Read more
Wie is schijnzelfstandige?
01 Dec 2010 | Read more
Is verkorte opzeggingstermijn voor 65-plussers discriminatoir?
18 Nov 2010 | Read more
Bewijslast voor de werkgever bij willekeurig ontslag wordt streng beoordeeld
18 Nov 2010 | Read more
Is office manager van uitzendkantoor een handelsvertegenwoordiger?
28 Sep 2010 | Read more
Kan beschermde werknemer afstand doen van recht op beschermingsvergoeding ?
01 Sep 2010 | Read more
Begrip 'anciënniteit' bij de overheid
17 Aug 2010 | Read more
Ernstig arbeidsongeval kan leiden tot strafvervolging
17 Aug 2010 | Read more
Aanvullende opzeggingsvergoeding: een voorwaardelijk recht?
17 Aug 2010 | Read more
Ontslag om dringende reden: hoe beoordeelt de rechter het ogenblik van 'kennisname'?
22 Jun 2010 | Read more
Beïnvloedt zwangerschap duur van opzeggingstermijn?
01 Jun 2010 | Read more
Wat te doen na een arbeidsongeval?
21 May 2010 | Read more
Werkgever bepaalt wie afvloeit bij herstructurering
01 May 2010 | Read more
Aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval
20 Apr 2010 | Read more
Concurrentiebeding, een dure zaak voor de werkgever?
13 Oct 2009 | Read more
Publieke verklaring over aanwervingsbeleid: vermoeden van discriminatie?
29 Sep 2009 | Read more
Niet bewezen dringende reden: bijkomende schadevergoeding?
29 Sep 2009 | Read more
Ontslag om dringende reden door onbevoegd persoon: onregelmatig?
29 Sep 2009 | Read more
Hoe managet u een arbeidsongeval?
26 May 2009 | Read more
Pas d'économies sur la sécurité
30 Apr 2009 | Read more
Voorzitter in kortgeding kan bevel opleggen om werknemer in zijn functie te herstellen
18 Dec 2008 | Read more
Houding werkgever van belang bij beoordeling 'dringende reden'
21 Nov 2008 | Read more
Controle en recht op privacy: 'a never ending story'
21 Nov 2008 | Read more
Slapen en toch loon krijgen?
21 Nov 2008 | Read more
Kostenvergoeding of verdoken loon?
19 Sep 2008 | Read more
Opzegbrief in verkeerde taal is 'absoluut nietig'
19 Sep 2008 | Read more
Mag zieke werknemer bedrijfsgoederen houden?
19 Sep 2008 | Read more
Werknemer neemt firmawagen over: RSZ controleert
16 May 2008 | Read more
Kennisgeving van dringende reden moet precies zijn
16 May 2008 | Read more
Ontslag van veelvuldig zieke arbeider willekeurig?
16 May 2008 | Read more
Onwetendheid is geen wilsgebrek
16 May 2008 | Read more